01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W ramach projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ogłosił  konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych  Miasta Opola pt. „Nie uwalniaj Dżina z butelki”. Głównym celem konkursu było w promowanie zdrowego stylu życia z dala od nałogów.

Przedmiotem konkursu było przygotowanie przez uczniów klas szóstych i siódmych opolskich szkół podstawowych plakatów tematycznie związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu. Wpłynęło ponad 50 prac.

Jury w składzie: Jolanta Fąfrowicz, Bartosz Zacharewicz, Barbara  Kemska-Guga przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: Maria Kostrzewa  – PSP 14

II miejsce Marta Popów  – PSP 29

II miejsce Zlatoslava Zapolska – PSP 21

III miejsce Aleksandra Urban – PSP 14

III miejsce Hanna Sasim – PSP 9

Wyróżnienia

 1. Marcin Kawałko – PSP 9
 2. Marianna Wiechecka – PSP 26
 3. Zofia Sikora – PSP 14
 4. Agata Lisowska – PSP 14
 5. Aurelia Tiszbierek – PSP 24
 6. Kostiantyn Derevianko  – PSP 8
 7. Kodrina Jusico – PSP 15

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 19.12.2019 r.  w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Gratulacje laureatom składali: Pan Janusz Berdzik – wicedyrektor MODN, Pani Jolanta Fąfrowicz – nauczyciel konsultant ds. nauczycieli języka polskiego oraz Pani Bożena Grębowiec - konsultant ds. wychowawczych, pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Zwycięzcy nie kryli radości z otrzymanych nagród zakupionych ze środków  Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

20 listopada 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się I Regionalna Konferencja Edukacyjna dla pracowników samorządowych. Uroczystego otwarcia dokonały dyrektor MODN – pani Małgorzata Szeląg i naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi – pani Iwona Kowalczuk. Konferencję swoją obecnością zaszczycił wiceprezydent Miasta Opola pan Przemysław Zych. W czasie jej trwania usłyszeliśmy wiele interesujących wykładów dotyczących takich tematów, jak: gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce, funkcjonowanie laboratorium segregacji odpadów w MODN, formy edukacji ekologicznej w gminach na terenie województwa opolskiego. Prelegentami byli m.in.: dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, dr Józef Szewczyk, mgr inż. Dariusz Kudryński, mgr Iwona Kowalczuk, mgr Helena Jasińska, mgr Zofia Kalinowska.

W ramach konferencji odbyły się również warsztaty, które przeprowadziły panie Helena Jasińska, Zofia Kalinowska, Magdalena Bolech, Elżbieta Gabor oraz Małgorzata Jeżyk. Uczestnicy tych zajęć m.in. czerpali papier, dekorowali butelki metodą decoupage, a także wykonywali ekotorebki na zakupy.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że uczestniczyło w niej ponad siedemdziesięciu przedstawicieli samorządów województwa opolskiego.

18 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego przebiegającego pod hasłem  „Segreguję, bo środowisko szanuję.” Jego celem było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i uczniów związanej z właściwą segregacją i utylizacją odpadów, uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska, a także rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Ogółem w konkursie wzięło udział 76 uczestników – uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Opola i województwa opolskiego. Ich prace oceniło jury, które obradowało w składzie:

 1. Zofia Kalinowska – konsultant nauczycieli ekologii i ochrony środowiska
 2. Beata Bujak – konsultant nauczycieli chemii
 3. Bartosz Zacharewicz – konsultant nauczycieli informatyki
 4. Sławomir Górniak – konsultant nauczycieli informatyki
 5. Katarzyna Miernicka – doradca metodyczny, nauczyciel plastyki
 6. Helena Jasińska – konsultant nauczycieli biologii

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki i wyrównany poziom nadesłanych prac, jury przyznało 13 nagród głównych oraz 63 wyróżnienia, które wręczono podczas spotkania. Nagrody zostały zakupione ze środków Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Miasta Opola, który reprezentowała podczas podsumowania Pani Małgorzata Jeżyk. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych.

MODN w Opolu znalazł ciekawy sposób na wspieranie realizacji podstawy programowej w zakresie kształtowania postaw ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Od 2015 roku cyklicznie organizujemy zajęcia otwarte z języka angielskiego dla młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzi Amerykanin Jeff Hamblen - wykładowca języka angielskiego. Ciekawostkę stanowi fakt, że kiedy ogłaszamy kolejny termin zajęć, 200 miejsc znika w ciągu jednej godziny. Dotychczas w zajęciach wzięło udział ok. 1200 uczniów z Opolszczyzny oraz 100 nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym w dniu 16 grudnia 2019 r. odbyły się kolejne zajęcia otwarte. Tym razem pan Jeff Hamblen zaprosił młodzież z nauczycielami na  następujące wykłady:

 1. Kalifornia - stan, geografia, historia, wpływ na pozostałe stany USA,
 2. Amerykańskie Święta- rodzaje świąt, zwyczaje.

Na zajęcia przybyło 206 uczniów pod opieką 12 nauczycieli z 9 szkół. Wszyscy uczestnicy z zapartym tchem słuchali opowieści Jeffa, a na koniec uformowali kolejkę do zdjęć z naszym gościem.

Ewa Tarnawska

Ponad 130 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski spotkało się w czwartek 5 grudnia 2019 r. w Opolu, by przystąpić do finałowego testu Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie, edycja 6. Polski alpinizm i himalaizm. Uczniowie biorący udział w finale zakwalifikowali się do niego z etapów szkolnych, w których brało udział prawie 1000 osób. Test finałowy liczył 36 pytań. Oprócz pytań otwartych i zamkniętych jedno pytanie miało charakter opisowy, refleksyjny. Tematyka dotyczyła alpinizmu i himalaizmu Polaków. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się również znajomością życia świętych oraz tekstów papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka.

Projekt ma nie tylko nauczyć tego, co dobre w sporcie, ale też wychować do wartości, które w nim drzemią. W naszym konkursie nagradzamy nie tylko uczniów, ale również szkoły oraz nauczycieli, którzy przygotowują młodzież do olimpiady.

Po etapie finałowym tradycyjnie odbyło się spotkanie z gościem specjalnym, którym w tym roku był Krzysztof Wielicki - legenda alpinizmu i himalaizmu. Nasz gość bardzo długo rozdawał autografy oraz odpowiadał na indywidualne pytania, a młodzież z wielką radością robiła sobie zdjęcia z tym niesamowitym człowiekiem gór, bo Krzysztof Wielicki to zdecydowanie wielki człowiek, podążający za swoją pasją i robiący rzeczy, o których inni marzą.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu t 133 testów wyłoniła 35 laureatów konkursu 6. edycji Olimpiady Wiedzy Wartości w Sporcie.

11 grudnia 2019 r. w auli Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu odbyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Recytatorskiego Konkursu Jednego Poety poświęcona metafizycznej poezji Jerzego Lieberta.  Do udziału
w konkursie, objętym Patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty, zgłoszono uzdolnioną artystycznie młodzież klas VII i VIII województwa opolskiego. Komisji konkursowej przewodniczyła pani Barbara Barcz-Berdak. W skład jury weszła również pomysłodawczyni Konkursu Jednego Poety - Jolanta Fąfrowicz  (nauczyciel - konsultant  MODN w Opolu).                                                                                   

Zwyciężczynią konkursu została uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu - Julia Maria Henzler.

Pozostali finaliści to:  Antonina Góral z PSP nr 30 w Opolu – miejsce II.,  Zofia Buchta z PSP nr 33 w Opolu  - miejsce III.

Wyróżnienia otrzymali: Jakub Laskowski  i Katarzyna Wierzgoń  z PSP nr 20 w Opolu.

Organizatorami konkursu i fundatorami nagród były:  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom za udział  w tegorocznej edycji Konkursu Jednego Poety.

W dniach 04-5.11.2019 r. w MODN i na Uniwersytecie Opolskim odbywały się spotkania robocze projektu Erasmus plus. Projekt koncentruje się na sposobach wprowadzania edukacji włączającej w środowisku szkolnym i akademickim. Partnerstwo siedmiu organizacji z pięciu krajów reprezentujących szkolnictwo wyższe prowadzi badania w dziedzinie szkolenia nauczycieli. Instytucje te posiadają umiejętności w zakresie integracji, ICT oraz szkolenia nauczycieli. Reprezentują także różne postrzeganie kultury, co jest  uważane za ważny atut dla wyników projektu. Erasmus plus koordynowany jest przez Uniwersytet Opolski w Polsce. Innymi partnerami są instytucje szkolnictwa wyższego opowiadające się za edukacją włączającą: Uniwersytet Vic-Central University of Catalonia w Hiszpanii (programy badawcze w tym obszarze); Kaye Academic College of Education w Izraelu (materiały pomocnicze do nauczania w kontekście wielokulturowym) oraz Zentrum für Lehrerbildung der Universität Münster w Niemczech i University of Cyprus SEIT Lab. Oprócz szkolnictwa wyższego,  kształcącego nauczycieli EFL w fazie przygotowawczej, w projekcie bierze udział dwóch partnerów wykonujących usługę szkolenia nauczycieli: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu (zaproszony do współpracy jako ekspert w zakresie szkolenia nauczycieli i zastosowania ICT w nauczaniu języka angielskiego) oraz Zentrum für schupraktische Lehrerausbildung Münster (ZFL) w Niemczech.

Spotkanie dało szansę reprezentantom instytucji partnerskich szczegółowo przedyskutować zadania projektowe, kwestie finansowe oraz uzgodnić kalendarium działań.

Kolejna konferencja dla nauczycieli angielskiego odbyła się w dniach 23-25.09.2019 r. na Uniwersytecie Opolskim i została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich o profilu naukowym - zatytułowana Topics in Applied Linguistics: Classroom-oriented research -zgromadziła licznych metodyków z kraju i zza granicy. Organizatorami konferencji był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski i Państwowa Wyższa Szkoła w Koninie. 

MODN reprezentowała konsultantka ds. języków obcych pani Alicja Wujec-Kaczmarek   z wykładem The application of interactive whiteboard technology in teaching ELT: A literature overview. Druga część konferencji (współorganizowanej przez MODN) pt. The 4th Conference for Teachers of English obejmowała 6 - godzinne warsztaty dla nauczycieli praktyków.

Konsultantka Ewa Tarnawska poprowadziła sesję o angażowaniu młodszych uczniów w lekcje języka angielskiego, a pani Alicja Wujec-Kaczmarek przewodziła sesji na temat zastosowania technologii w nauczaniu języka angielskiego.

W dniach 20-22.09.2019 r. odbyła się doroczna XXVIII Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce. Tym razem instytucją goszczącą był Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jak co roku, pośród występujących byli najlepsi metodycy i wykładowcy z całego świata. MODN reprezentowała konsultantka ds. języków obcych pani Alicja Wujec-Kaczmarek z wykładem 4Cs w/ICT in EFL, co należy rozumieć jako cztery umiejętności XXI wieku, czyli krytyczne myślenie (critical thinking), komunikacja (communication), współpraca (collaboration) i kreatywność (creativity) w nauczaniu języka angielskiego jako obcego.