Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Współczesny rynek pracy jest wymagający. Aby młody człowiek potrafił się po nim poruszać, musi posiadać wiele kwalifikacji, kompetencji miękkich, a także mieć świadomość własnych mocnych stron. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Budowlanych 17 października 2017r. zostały zorganizowane warsztaty artystyczne w formie lekcji pokazowych oraz turniej sportowy dla klas siódmych szkół podstawowych. W wydarzeniu uczestniczyło około 60 uczniów oraz ich wychowawcy. Warsztaty poprowadzili mgr Marta Trojanowska- Wójcik, mgr Halina Gierczak, mgr Bartosz Barkowski, mgr Antoni Zajadacz i mgr Michał Jędra. Kierownikiem formy była Wiktoria Waloszek - doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ramach programu Power As.

Tematy realizowanych lekcji pokazowych:

  1. Aranżacja wnętrz nr 1- Wizualizowanie aranżacji wnętrz, praca z programem GIMP
  2. Aranżacja wnętrz nr 2- Strukturalne formy przestrzenne i ich zastosowanie
  3. Sztukaterskie - Odlewy gipsowe, zdobienia, złocenia ozdobnych elementów gipsowych
  4. Zawody sportowe:
  • Funinio
  • Piłka siatkowa

Pierwszy z warsztatów polegał na stworzeniu pokoju marzeń metodą kolażu. Uczniowie popisali się niesamowitą kreatywnością, młodzi adepci aranżacji wnętrz pomagali, służąc fachową radą dotyczącą kompozycji, doboru kolorów oraz układu pomieszczeń.
W czasie drugiego warsztatu uczniowie tworzyli kompozycje z elementów przestrzennych, utworzonych z modułowego elementu powtarzalnego. Instrukcji udzielali im uczniowie klasy 2TA, również uczący się w zawodzie technik aranżacji wnętrz. Efektem były niesamowite kompozycje, niektóre w ocenie nauczyciela przedmiotów zawodowych, zasługiwały na oceny bardzo dobre i celujące. Młodzi uczestnicy odkryli swoje talenty i przekonali się, jak można samodzielnie wykreować ozdoby do wnętrz. Kolejny etap zajęć, polegający na wymyślaniu zastosowania powstałych form, obudził ogromne pokłady kreatywności i wyobraźni przestrzennej.
Trzecie warsztaty przybliżyły arkana zawodu technik renowacji elementów architektury. Uczestnicy pod bacznym okiem maturzystów mogli samodzielnie wykonać odlew gipsowy, a także spróbować swoich sił przy jego zdobieniu oraz złoceniu. Dowiedzieli się również, na czym polega misja ratowania zabytków, jak można wykorzystać umiejętności sztukatorskie przy wykonywaniu elementów dekoratorskich zgodnie z obecnymi trendami.

Wszystkie warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, natomiast wykonane przez uczniów prace z pewnością będą wspaniałą pamiątką po tym wydarzeniu. Jak się okazało, młodzi uczestnicy nie przypuszczali, że odkryją w sobie takie umiejętności i talenty. I dokładnie taka misja przyświecała tym zajęciom, by młody człowiek, również w warunkach szkolnych, miał możliwość rozwijania tego, co w nim najlepsze.
Na zakończenie tego pełnego emocji dnia, w szkole zostały rozegrane koleżeńskie turnieje sportowe. Takie rozgrywki bardzo integrują młodzież, a także uczą ich zasad fair play i kształcą ważne kompetencje społeczne - zdrowej konkurencji i współpracy zespołowej.

Dnia 10.04.2017r. odbyły się warsztaty prezentujące nowatorskie pomoce dydaktyczne dające nauczycielowi radość nauczania, a uczniom przyjemność uczenia się.

Edupufy, bo o nich mowa, to zestaw 40 kostek ( o wymiarach 35cmx35cm) w kolorach z nadrukowanymi literkami, cyferkami, znakami matematycznymi, interpunkcyjnymi i komputerowymi. Dzięki lekkości i trwałości materiału oraz żywym kolorom pufki można wykorzystywać do wielu zabaw. Dzieci mogą je podnosić, przestawiać, przesuwać, układać, rzucać, mogą na nich siadać, stawać.

Zabawy z Edupufami są bardzo atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i wychowawców. Integrują różnego rodzaju aktywności: ruchową, intelektualną, emocjonalną; uczą współpracy i współdziałania.

Nasi konsultanci i doradcy również świetnie się bawili.

Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Annę Pakos, autorkę i pomysłodawczynię Edupuf,

która zainspirowała nas do wykorzystania ich do swoich zajęć.

Dnia 9.05.2017r. w MODN w Opolu, we współpracy z Fundacją PlasticsEurope Polska, odbyła się konferencja prezentująca europejski  program edukacyjny dla szkół podstawowych pt. „Plastek i jego zaczarowane pudełko".

W konferencji wzięło udział 31 nauczycieli, którzy nie kryli radości z otrzymania wspaniałych walizek dydaktycznych, czyli tzw. zaczarowanych pudełek do wykorzystania w pracy dydaktycznej ze swoimi uczniami.

Dnia 26.04.2017r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Oświaty w Opolu oraz Uniwersytetu Pedagogicznego ze Szwecji.

„Najazd Szwedów na MODN" odbył się bez strat, a wręcz przeciwnie było to bardzo inspirujące spotkanie.

Konsultanci i doradcy metodyczni naszego Ośrodka zaprezentowali w niekonwencjonalny sposób obszary swojego działania, wywołując uznanie naszych gości.

Spotkanie było szansą na poznanie specyfiki pracy i zainteresowań naszych gości. Podkreślono dobrą współpracę z Uniwersytetem Opolskim.

Nasi goście nie kryli zadowolenia oraz wrażenia, jakie na nich zrobiliśmy. Liczymy na współpracę.

Dnia 16.05.2017r. w MODN w Opolu we współpracy z Fundacją PlasticsEurope Polska odbyła się konferencja prezentująca europejski  program edukacyjny dla szkół średnich pt. „Tworzywa sztuczne - fascynujące materiały".

W konferencji udział wzięli nauczyciele i pedagodzy szkolni szkół średnich.

W roku szkolnym 2016/2017 odbył się, zorganizowany w ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego i pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, pierwszy konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Współudział w organizacji tego przedsięwzięcia miały: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Uniwersytet Opolski, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Miejski Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, a także Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe.

            16 grudnia 2016 r. podczas uroczystej gali na Uniwersytecie Opolskim obecni byli laureaci i uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, goście z Kraju Morawsko-Śląskiego oraz przedstawiciele współorganizatorów, którzy wręczali ufundowane przez swoje instytucje nagrody - MODN reprezentowała zastępująca dyrektora dr Stefania Jagło.

            Galę, której współorganizatorami byli przedstawiciele Koła Naukowego Pedagogów, prowadził przewodniczący jury konkursowego – prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński. Po części oficjalnej odbył się koncert zespołu studentów Instytutu Studiów Edukacyjnych.

oprac. Stefania Jagło

Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwać współczesnej komunikacji

Konferencja w ramach grantu edukacyjnego Opolskiego Kuratora Oświaty 2016

28.09.2016 r.

W konferencji wzięło udział niemal 100 nauczycieli wszystkich typów szkół oraz nauczycieli przedszkoli.

Konferencję rozpoczęła dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wykładem nt. Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury. Perspektywę kulturowej teorii literatury referentka ograniczyła do wybranych ujęć, takich jak: literatura wobec sztuk wizualnych, cielesność i tematy tabu, geopoetyka w tekstach dla najmłodszych czy historia, pamięć, codzienność jako aspekty tematyczno-konstrukcyjne utworów dla dzieci.

Wystąpienie dr. Sebastiana Taboła z ZSE im. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu poświęcone był tematowi Słowo w sieci, czyli literatura tworzona z wykorzystaniem mediów elektronicznych i najnowszych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Biblioteki i bibliotekarzy reprezentowały trzy prelegentki. Barbara Błyszczakowska, doradca metodyczny MODN, przedstawiła w swoim referacie zagadnienie pt. Współczesny czytelnik biblioteki szkolnej. Joanna Waleska, pracownik Biblioteki Austriackiej w Opolu, omówiła różnorodne sposoby pracy z młodymi czytelnikami odwiedzającymi opolskie biblioteki obcojęzyczne - temat wykładu brzmiał Oryginalni czytają w oryginale. Dr Dagmara Kawoń-Noga, PBW w Opolu, WSB we Wrocławiu, przedstawiła zebranym wykład pt. Na pierwszym planie lub w tle – czyli obraz inicjacji lekturowych młodego pokolenia w projektach oświatowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

Na zakończenie konferencji Szymon Kloska, dziennikarz, bloger, bibliofil, pracownik Instytutu Książki, najpierw zapoznał uczestników konferencji ze swoimi doświadczeniami wynikającymi z prowadzenia Literackiego ostrego dyżuru w czasie Festiwalu Literatury dla Dzieci, którego jest współorganizatorem, a następnie zaprezentował literackie asocjacje, aby odpowiedzieć na pytanie Jak dobrać odpowiednią lekturę dla czytelnika?

Konferencja została bardzo dobrze oceniona przez uczestników, którzy m.in. docenili organizatorów za „Przemyślany układ wykładów” czy „Bardzo ciekawy dobór prelegentów”.

oprac. Stefania Jagło

           

Dwa szkolenia prowadzone przez licencjonowanych edukatorów równolegle dla kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu zgromadziły 10 maja 2017 r. kilkadziesiąt osób zainteresowanych pedagogiką freblowską.

            Dyrektorzy placówek zostali zaznajomieni z głównymi założeniami pedagogiki freblowskiej, poznali projekt „Miasto Innowacji Pedagogicznej” realizowany w oparciu o pedagogikę Friedricha Froebla, mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie innowacji i certyfikacji.

            W tym samym czasie odbywały się warsztaty dla nauczycieli, podczas których uzyskali praktyczne porady dotyczące pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem pedagogiki freblowskiej oraz dowiedzieli się, jak można wdrażać tę innowacyjną metodę w grupach przedszkolnych.

               Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą, według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. 

               Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka.

http://www.froebel.pl/o-programie/autorka-programu

oprac. Stefania Jagło

Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków

                                                                                              A. Komeński, „Wielka dydaktyka”

            Jesienią 2016 zrealizowany został grant 11 Opolskiego Kuratora Oświaty „Co widać, co słychać, co czuć” - środowisko przyrodnicze w edukacji szkolnej.

Brało w nim udział 61 nauczycieli, którzy w 4 grupach, w zależności od miejsca zamieszkania, mogli uczestniczyć w zajęciach w MODN w Opolu lub w Nysie - w ośrodku PODN.

Szkolenie prowadzone było metodą warsztatową, z niemałym zaangażowaniem i aktywnością uczestników kursu.

Zajęcia prowadzili dr Józef Szewczyk i Helena Jasińska w 3 podstawowych modułach:

1.     „Podziwiaj, słuchaj i czuj, jak bije olbrzymie zielone serce przyrody” – ABC nauczania polisensorycznego.

2.     Wielozmysłowe poznawanie środowiska przyrodniczego podczas wędrówek ścieżkami dydaktycznymi Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny.

3.     Sesja posterowa – przykłady zajęć edukacyjnych rozwijających zmysł wzroku, słuchu, dotyku, smaku i powonienia w poznawaniu środowiska przyrodniczego.

Szczególnie atrakcyjnym okazał się wyjazd na Górę Świętej Anny, gdzie wspólnie z pracownikami dydaktycznym parku krajobrazowego przemierzaliśmy szlaki przyrodniczej ścieżki dydaktycznej Wokół Góry Świętej Anny.
Wspaniałe okoliczności przyrody, sprzyjająca temperatura, słoneczna pogoda, miła atmosfera i smaczny posiłek w Domu Pielgrzyma sprzyjały twórczym pomysłom nauczycieli.

Na następnych zajęciach kursanci, pracując w zespołach, przedstawiali własne pomysły rozwiązań metodycznych.

Każdy zespół przedstawiał swój poster, prezentację multimedialną lub film przedstawiający zaangażowanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu w poznawaniu środowiska przyrodniczego na konkretnym temacie zajęć lekcyjnych.

Uczestnicy grantu  wypracowali bardzo ciekawe materiały dydaktyczne, które umieszczone na kursowym e-dysku stanowiły cenną bazę doświadczeń nauczycielskich z gotowymi rozwiązaniami i podpowiedziami.

Szkolenia odbywały się w miłej i twórczej atmosferze. Nauczyciele kreatywnie rozwiązywali zadania problemowe, zapewniali, że zdobytą wiedzę wykorzystają w pracy z uczniami.

Zdjęcia pochodzą z prezentacji „Jesienne warzywa” Magdaleny Józwy i Anety Nowak z PSP 5 w Opolu