01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

2014 - Rok Wolności

4 czerwca br. minie 25 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w naszym kraju. Wraz z obradami okrągłego stołu, wydarzenie to jest uważane za symboliczne zakończenie komunizmu. Prezydent RP Bronisław Komorowski ogłosił w związku z tym wydarzeniem rok 2014 Rokiem Wolności, zachęcając by „… miało ono charakter wielkiej, wspólnej, obywatelskiej uroczystości….”. Jak słusznie zauważa Pan Prezydent „…wolność wymaga, by mówić o niej na nowo, by wyjaśniać jej znaczenie, by rzetelnie wskazywać, co jej dziś zagraża…” . Przyłączając się do prezydenckich słów, zachęcamy do podjęcia różnorodnych działań, aby przybliżyć historyczne chwile i niezwykle ważne wartości młodym ludziom.
Zgodnie z nową podstawą programową edukacja historyczna w gimnazjum kończy się na wydarzeniach okresu I wojny światowej, materiał historii najnowszej został przeniesiony na kolejny etap, czyli I klasę szkoły ponadgimnazjalnej. W związku z tym zagadnienia historii najnowszej- Polski w systemie komunistycznym, upadku komunizmu i drogi do suwerenności nie są jak wiadomo realizowane w szkole gimnazjalnej. Jednak nie zwalnia to nauczycieli z możliwości zapoznawania z treściami dziejów najnowszych. Ogłoszony Rok Wolności staje się okazją przybliżenia wydarzeń nieodległej przeszłości.
Prezentujemy jedną z propozycji projektu edukacyjnego, zawierającego m.in. scenariusz szkolnej uroczystości przypominającej ważny czas przemian. Zaproponowane poniżej rozwiązania mogą zostać zrealizowane w całości, lub poprzez wybrane elementy.

„25 Lat Wolności” Projekt edukacyjny dla III etapu edukacyjnego