logo Opola

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Pedagogika, psychologia, wychowanie, terapia

Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 4

22
Maj
2018
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

158. Mediacje szkolne – techniki mediacyjne w pracy wychowawczej, nauczyciel jako mediator

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół Treści: Warsztaty poświęcone sposobom rozwiązywania konfliktów, poszerzeniu wiedzy na temat konfliktu. Etapy mediacji. Zasady [...]
25
Maj
2018
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Miejsce: MODN Opole
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub [...]
29
Maj
2018
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

161. Rozwiń kreatywność w sobie – techniki myślenia i działania sprzyjające uczeniu się

Miejsce: MODN Opole
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół Treści: Rozwijanie naturalnych zdolności dzieci i młodzieży do kreatywnego myślenia i działania, [...]
05
Cze
2018
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

160. Praktyka uważności metodą na odkrycie mądrości w sobie

Miejsce: MODN Opole
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych Treści: Uważność jako skuteczny środek pomagający przerwać przebiegające automatycznie i dysfunkcjonalne [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.