Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu serdecznie zapraszają do udziału w kolejnej XII edycji Festiwalu Muzycznego „MIKROFON I TY”. Konkurs odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. (dla uczniów szkół podstawowych) oraz 26 maja 2017 r. (dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) w auli Zespołu Szkół z O.I. Planowany czas rozpoczęcia godz. 9.00.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia w załączeniu. Zgłoszenie należy przesłać na adres gimnazjum: 45-267 Opole, ul. Mjr. Hubala 2 lub adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie ostatecznym do 10.05.2017.

REGULAMIN XII FESTIWALU MUZYCZNEGO

„MIKROFON I TY”

1.Organizatorzy:

Zespół Szkół z O. I. Publiczne Gimnazjum nr 1 z O. I. w Opolu                          

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

2.Termin i miejsce konkursu:

szkoły podstawowe:                              25 maja 2017 godz. 9.00
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 26 maja 2017 godz. 9.00

aula Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, ul. Hubala 2

3.Cele:

- Popularyzacja i promocja polskiej piosenki.

- Rozbudzanie zainteresowań muzycznych wśród dzieci i młodzieży.

- Prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców.

- Wymiana doświadczeń między wykonawcami i nauczycielami.            

                                                                           

4.Zasady uczestnictwa:

- Festiwal ma zasięg wojewódzki, jest konkursem międzyszkolnym.

- Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

- Każdy uczestnik: solista/duet/zespół prezentuje jedną piosenkę (utwór polski).

- Repertuar wokalny powinien być dostosowany do wieku wykonawców.

- Podkład muzyczny powinien zostać nagrany na płycie CD – AUDIO
(w razie ewentualnych problemów technicznych dodatkowo na pendrive).

5.Kategorie wiekowe:                     

  • Kategoria I soliści / duety / zespoły – klasy I – III szkoła podstawowa
  • Kategoria II soliści / duety / zespoły – klasy IV – VI szkoła podstawowa
  • Kategoria IIIsoliści / duety / zespoły – gimnazjum
  • Kategoria IV soliści / duety / zespołyszkoły ponadgimnazjalne

6.Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej
w terminie ostatecznym
do 10 maja 2017.

na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres szkoły: 45-267 Opole Zespół Szkół z O.I. Publiczne Gimnazjum nr 1 z O.I. ul. Hubala 2

KAŻDA SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ TYLKO   - jednego solistę,

-  jeden duet

-  jeden zespół

W KAŻDEJ KATEGORII WIEKOWEJ.

7.Kryteria oceny:

- walory głosowe,

- umiejętności wokalne/instrumentalne wykonawców/dykcja,

- stopień trudności wykonywanych utworów,

- dobór repertuaru,

- ogólny wyraz artystyczny (pomysłowość, strój, prezentacja sceniczna).

8.Postanowienia końcowe.

-Każdy uczestnik otrzyma dyplom i pamiątkowy medal w zależności od zajętego miejsca. Decyzją Jury mogą również zostać przyznane wyróżnienia.

-Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) na wykorzystanie wizerunku, przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie zdjęć i nazwisk laureatów na stronach internetowych Organizatorów.

-Szkoła, do której uczęszcza uczestnik konkursu, ma obowiązek zapoznać uczestnika konkursu oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) z regulaminem konkursu. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum nr 1 z O.I.
w Opolu:
http://g1opole.wodip.opole.pl w zakładce: nasze sprawy - konkursy oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.


Organizatorzy:
Halina Brodziak
Grażyna Dudek

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

XII FESTIWAL MUZYCZNY „MIKROFON I TY”

Nazwisko i imię solisty/ duetu/ nazwa zespołu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................

Kategoria wiekowa

……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna

……………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły (telefon - mail)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł wykonywanej piosenki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                 

(kartę należy wypełnić drukowanymi literami)

…………………………………..                                ……………………….

     pieczęć szkoły                                                              podpis nauczyciela