01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Nr Temat   Prowadzący

1. Ocenianie kształtujące, czyli jak wspierać ucznia w procesie uczenia się.

Helena Jasińska, dr Stefania Jagło

2. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka.

Bożena Grębowiec

3. Mediacje w szkole – przydatne techniki w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Bożena Grębowiec

4. Nauczycielem coachem swoich uczniów – efektywne narzędzia.

Bożena Grębowiec

5. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki.

Bożena Grębowiec

6. Rozwiń kreatywność w sobie – techniki myślenia i działania kreatywnego.

Bożena Grębowiec

7. Praktyka uważności metodą na odkrycie mądrości i sił witalnych w sobie i swoich uczniach.

Bożena Grębowiec

8. Zarządzanie zmianą – szansa na rozwój.

Bożena Grębowiec

9. Edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach. Pozytywne oddziaływania na zachowania uczniów.

Bożena Grębowiec

10. Siła relaksu, czyli jak radzić sobie ze stresem.

Bożena Grębowiec Janusz Berdzik

11. Skuteczne planowanie – strategią sukcesu. Jak uczyć planowania swoich uczniów.

Bożena Grębowiec

12. Wspierać, interesować, angażować, czyli indywidualizacja nauczania.

Bożena Grębowiec, Jolanta Fąfrowicz

13. Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia, z uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia jakości pracy szkoły.

dr Stefania Jagło

14. Jak zmierzyć i ocenić własną pracę i co zrobić, żeby było lepiej? Autoewaluacja w pracy nauczyciela.

dr Stefania Jagło

15. Wdrażanie nowej podstawy programowej. Przewidywanie efektów końcowych na podstawie bieżącej działalności.

dr Stefania Jagło

16. Ewaluacja w szkole – wymagania szkolne a państwowe.

dr Stefania Jagło

17. Innowacje pedagogiczne – podstawa prawna, struktura dokumentacji, przykłady dobrych praktyk.

dr Stefania Jagło

18. Jak kształcić język ucznia, wykorzystując językowy savoir-vivre?

dr Stefania Jagło

19. Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole.

Grzegorz Pielak

20. Jak przygotować ucznia do bezpiecznych wakacji?

Grzegorz Pielak

21. Jak przygotować ucznia do bezpiecznych ferii zimowych?

Grzegorz Pielak

22. Sytuacja kryzysowa w szkole/placówce oświatowej – zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Grzegorz Pielak,, Janusz Berdzik

23. ABC pomocy przedmedycznej (przypomnienie podstawowych umiejętności).

Grzegorz Pielak, Janusz Berdzik

24. Projekty edukacyjne w praktyce szkolnej.

Grzegorz Pielak

25. Działania antydyskryminacyjne placówki oświatowej.

Grzegorz Pielak

26. Jak wykorzystać reportaż literacki na lekcjach wychowawczych?

Grzegorz Pielak

27. Skuteczna komunikacja w szkole.

Grzegorz Pielak

28. Kto to jest wychowawca?

Grzegorz Pielak

29. Etyka zawodu nauczyciela.

Grzegorz Pielak

30. Ocena potrzeb ucznia.

Janusz Berdzik

31. „Każdy ma jakiegoś bzika …”, czyli o znaczeniu pasji, zainteresowań, hobby w nauczycielskiej profesji.

Janusz Berdzik

32. Obraz silniejszy niż słowo, czyli jak angażować wyobraźnię?

Janusz Berdzik

33. „Ład, porządek, …” – panowanie nad uczniami.

Janusz Berdzik

34. Ocena mojego nauczania – refleksyjny praktyk.

Janusz Berdzik

35. Kierownik wycieczki szkolnej – przypomnienie podstawowych zasad i przepisów prawa przed „sezonem wycieczkowym”.

Janusz Berdzik, Grzegorz Pielak

36. Turystyka rowerowa w szkole.

Janusz Berdzik

37. Praca zespołowa rady pedagogicznej.

Janusz Berdzik, Bożena Grębowiec

38. Rodzice w szkole.

Janusz Berdzik, Bożena Grębowiec

39. Praca wychowawcy z zespołem klasowym – sto gier i zabaw.

Janusz Berdzik

40. Praca wychowawcy z zespołem klasowym – klasa jako grupa społeczna.

Janusz Berdzik, Bożena Grębowiec

41. System wartości nauczyciela. Kształtowanie postaw uczniów

Janusz Berdzik

42. Emocje, czyli akumulator pamięci.

Janusz Berdzik, Bożena Grębowiec

43. Koncentracja – jak kierować uwagą uczniów?

Janusz Berdzik

44. W co się bawić na wycieczce? Gry i zabawy terenowe.

Janusz Berdzik, Grzegorz Pielak

45. Metodyczne aspekty wprowadzania programowania od najmłodszych lat.

Sławomir Górniak

46. Wykorzystanie tablicy multimedialnej w nauczaniu różnych przedmiotów.

Sławomir Górniak

47. Narzędzia internetowe w tworzeniu prostej grafiki.

Alicja Wujec-Kaczmarek

48. Dyscyplina w klasie i w szkole.

Helga Bieniusa

49. Motywująca rola oceniania szkolnego w procesie kształcenia – funkcje oceny szkolnej.

Helga Bieniusa

50. Komunikacja przyjazna dziecku jako ważny element oceniania wspierającego i motywującego ucznia do nauki.

Helga Bieniusa

51. Agresja w szkole i co dalej?

Helga Bieniusa

52. Jak budować własny program nauczania?

Helga Bieniusa

53. Dziecko cudzoziemskie w placówce oświatowej.

Helga Bieniusa

54. Jak podnosić jakość ortograficznego pisania w szkole?

Helga Bieniusa

55. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

Helga Bieniusa

56. Jak rozpoznawać style uczenia się u uczniów i co dalej?

Helga Bieniusa

Do pobrania:
Pobierz plik (WDN.PDF)WDN.PDF438 kB186 Pobieranie