KLUB MM

logo Opola

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Nr

Temat

Prowadzący

 

Ocenianie kształtujące, czyli jak wspierać ucznia w procesie uczenia się.

Helena Jasińska

Joanna Kotowska

dr Stefania Jagło

 

Jak motywować uczniów do nauki, czyli obudzić „ducha klasy”?

Helena Jasińska

Joanna Kotowska

 

Stosowanie w procesie edukacyjnym technik kreatywnego myślenia w połączeniu z pracą zespołową na przykładzie symulacji zajęć lekcyjnych.

dr Józef Szewczyk

Helena Jasińska

 

Zasady dydaktyczne, strategie metody i formy nauczania oraz środki dydaktyczne jako główne elementy planowania organizacji i struktury zajęć lekcyjnych.

dr Józef Szewczyk

Helena Jasińska

 

Utrwalanie wiadomości i umiejętności uczniów jako zadanie edukacyjne nauczycieli.

dr Józef Szewczyk

Helena Jasińska

 

Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka.

Bożena Grębowiec

 

Mediacje rówieśnicze w szkole.

Bożena Grębowiec

 

Nauczycielem coachem swoich uczniów.

Bożena Grębowiec

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki.

Bożena Grębowiec

 

Nauczyciel-uczeń – techniki myślenia i działania kreatywnego.

Bożena Grębowiec

 

Praktyka uważności na zajęciach szkolnych.

Bożena Grębowiec

 

Zarządzanie zmianą – szansa na rozwój.

Bożena Grębowiec

 

Edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach. Pozytywne oddziaływania na zachowania uczniów.

Bożena Grębowiec

 

Siła relaksu, czyli jak radzić sobie ze stresem.

Bożena Grębowiec Janusz Berdzik

 

Wspierać, interesować, angażować, czyli indywidualizacja nauczania.

Bożena Grębowiec

Jolanta Fąfrowicz

 

Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia, z uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia jakości pracy szkoły.

dr Stefania Jagło

 

Jak zmierzyć i ocenić własną pracę i co zrobić, żeby było lepiej? Autoewaluacja w pracy nauczyciela.

dr Stefania Jagło

 

Ewaluacja w szkole – wymagania szkolne a państwowe.

dr Stefania Jagło

 

Innowacje pedagogiczne – podstawa prawna, struktura dokumentacji, przykłady dobrych praktyk.

dr Stefania Jagło

 

Czytać i rozumieć, czyli jak pomóc uczniowi się uczyć różnych przedmiotów na każdym poziomie edukacyjnym?

dr Stefania Jagło

 

Jak kształcić język ucznia i doskonalić język nauczyciela, wykorzystując językowy savoir-vivre?

dr Stefania Jagło

 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów - aktywizujące metody pracy z książką wśród dzieci i młodzieży.

dr Stefania Jagło

 

Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole.

Grzegorz Pielak

 

Jak przygotować ucznia do bezpiecznych wakacji?

Grzegorz Pielak

 

Jak przygotować ucznia do bezpiecznych ferii zimowych?

Grzegorz Pielak

 

Sytuacja kryzysowa w szkole/placówce oświatowej - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Grzegorz Pielak,

Janusz Berdzik

 

ABC pomocy przedmedycznej (przypomnienie podstawowych umiejętności).

Grzegorz Pielak

 

Projekty edukacyjne w praktyce szkolnej.

Grzegorz Pielak

 

Działania antydyskryminacyjne placówki oświatowej.

Grzegorz Pielak

 

Jak wykorzystać reportaż literacki na lekcjach wychowawczych?

Grzegorz Pielak

 

Ocena potrzeb ucznia.

Janusz Berdzik

 

„Każdy ma jakiegoś bzika …”, czyli o znaczeniu pasji, zainteresowań, hobby w nauczycielskiej profesji.

Janusz Berdzik

 

Obraz silniejszy niż słowo, czyli jak angażować wyobraźnię?

Janusz Berdzik

 

„Ład, porządek, …” - panowanie nad uczniami.

Janusz Berdzik

 

Ocena mojego nauczania – refleksyjny praktyk.

Janusz Berdzik

 

Kierownik wycieczki szkolnej – przypomnienie podstawowych zasad i przepisów prawa przed „sezonem wycieczkowym”.

Janusz Berdzik

 

Kierownik wypoczynku.

Janusz Berdzik

 

Turystyka rowerowa w szkole.

Janusz Berdzik

 

Praca zespołowa rady pedagogicznej.

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

 

Rodzice w szkole.

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

 

Praca wychowawcy z zespołem klasowym – sto gier i zabaw.

Janusz Berdzik

 

Praca wychowawcy z zespołem klasowym – klasa jako grupa społeczna.

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

 

System wartości nauczyciela. Kształtowanie postaw uczniów

Janusz Berdzik

 

Emocje, czyli akumulator pamięci.

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

 

Koncentracja – jak kierować uwagą uczniów?

Janusz Berdzik

 

W co się bawić na wycieczce? Gry i zabawy terenowe.

Janusz Berdzik, Grzegorz Pielak

 

Metodyczne aspekty wprowadzania programowania od najmłodszych lat.

Sławomir Górniak

 

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w nauczaniu różnych przedmiotów.

Sławomir Górniak