01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

earth 159123 12801

Odpaducha nr 1

Zajęcia terenowe z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej.

Wykorzystanie poszczególnych elementów ścieżki edukacyjnej podczas zajęć w PNP ułatwia wdrażanie różnorodnej tematyki związanej z segregacją i utylizacją odpadów oraz jego czasem rozkładu. Pokazuje w jaki sposób możemy dbać o środowisko naturalne, aby zmniejszyć skutki zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód.

Niemal codziennie kupujemy w sklepie nowe produkty –użytkowe i spożywcze. Część z nich staje się odpadami, z których większość możemy powtórnie wykorzystać. Aby tak się stało, powinniśmy już w domu segregować nasze odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników. Taką segregacje nazywamy „segregację u źródła”.

W skład ścieżki wchodzą między innymi:

- rozkład odpadów w czasie

- labirynt natury

– segregujemy odpady

- segreguj

- chroń środowisko

- skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska

- surowce wtórne

- sprawność ekolog

- eco zagadki

- dendrofon

W czasie trwania zajęć młodzież będzie miała możliwość wykorzystania różnych techniki multimedialnych.

Ścieżka edukacyjna powstała z inicjatywy Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Pani Iwony Kowalczuk oraz Pani Dyrektor MODN Małgorzaty Szeląg.

Sfinansowana została z budżetu Miasta Opola. Zawiera w sobie treści związane z segregacją i utylizacją odpadów. Pokazuje, w jaki sposób wpływają one na stan środowiska przyrodniczego. 

Zajęcia dla dzieci z domu dziecka, jakie odbyły się 7 października br. to efekt ścisłej współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Centrum Obsługi Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Uczestnicy zajęć poznali zasady segregacji oraz utylizacji odpadów, wykonali prace plastyczne oraz rozwiązywali zagadki z Muchą Odpaduchą. Z dużym zainteresowaniem obserwowali też pod  mikroskopem czystość mikrobiologiczną wody ze zbiorników naturalnych.

                                                                                             Helena Jasińska, Zofia Kalinowska

W dniach 15 października oraz 28 października 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Segregacja odpadów w edukacji przedszkolnej i szkolnej”. Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o najnowszą publikację metodyczną MODN pod tym samym tytułem, która została zaprezentowana uczestniczącym w zajęciach nauczycielom przedszkoli oraz szkół podstawowych. Warsztaty prowadzili konsultanci MODN i zarazem autorzy nie tylko zamieszczonych w książce scenariuszy, ale i innych atrakcyjnych środków dydaktycznych wspomagających nauczycieli w kształtowaniu postaw ekologicznych dzieci, takich jak karty do gry Piotruś z Muchą Odpaduchą czy gra planszowa MODN-e rady na odpady. Nauczyciele zostali również zapoznani z tematyką zajęć realizowanych w Pracowni Nauk Przyrodniczych.

Kolejne warsztaty „Uczymy się przez odkrywanie – rola gier i zabaw edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” już wkrótce!

Helena Jasińska, Beata Bujak, Zofia Kalinowska

18 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego przebiegającego pod hasłem  „Segreguję, bo środowisko szanuję.” Jego celem było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i uczniów związanej z właściwą segregacją i utylizacją odpadów, uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska, a także rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Ogółem w konkursie wzięło udział 76 uczestników – uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Opola i województwa opolskiego. Ich prace oceniło jury, które obradowało w składzie:

  1. Zofia Kalinowska – konsultant nauczycieli ekologii i ochrony środowiska
  2. Beata Bujak – konsultant nauczycieli chemii
  3. Bartosz Zacharewicz – konsultant nauczycieli informatyki
  4. Sławomir Górniak – konsultant nauczycieli informatyki
  5. Katarzyna Miernicka – doradca metodyczny, nauczyciel plastyki
  6. Helena Jasińska – konsultant nauczycieli biologii

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki i wyrównany poziom nadesłanych prac, jury przyznało 13 nagród głównych oraz 63 wyróżnienia, które wręczono podczas spotkania. Nagrody zostały zakupione ze środków Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Miasta Opola, który reprezentowała podczas podsumowania Pani Małgorzata Jeżyk. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych.

20 listopada 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się I Regionalna Konferencja Edukacyjna dla pracowników samorządowych. Uroczystego otwarcia dokonały dyrektor MODN – pani Małgorzata Szeląg i naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi – pani Iwona Kowalczuk. Konferencję swoją obecnością zaszczycił wiceprezydent Miasta Opola pan Przemysław Zych. W czasie jej trwania usłyszeliśmy wiele interesujących wykładów dotyczących takich tematów, jak: gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce, funkcjonowanie laboratorium segregacji odpadów w MODN, formy edukacji ekologicznej w gminach na terenie województwa opolskiego. Prelegentami byli m.in.: dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, dr Józef Szewczyk, mgr inż. Dariusz Kudryński, mgr Iwona Kowalczuk, mgr Helena Jasińska, mgr Zofia Kalinowska.

W ramach konferencji odbyły się również warsztaty, które przeprowadziły panie Helena Jasińska, Zofia Kalinowska, Magdalena Bolech, Elżbieta Gabor oraz Małgorzata Jeżyk. Uczestnicy tych zajęć m.in. czerpali papier, dekorowali butelki metodą decoupage, a także wykonywali ekotorebki na zakupy.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że uczestniczyło w niej ponad siedemdziesięciu przedstawicieli samorządów województwa opolskiego.

IMG 3696Przedszkolakom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych proponujemy udział w ciekawych zajęciach wykorzystujących posiadaną wiedzę na temat gospodarowania odpadami komunalnymi a w szczególności segregacją odpadów. Zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej MODN: www.modn.opole.pl
Oferujemy również zajęcia otwarte w soboty, na która zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, opiekunami, lub nauczycielami.

Laboratorium Segregacji Odpadów - Pracowania Muchy Odpaduchy powstała w wyniku współpracy z Urzędem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. Zadaniem priorytetowym jest realizacja zajęć których głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poznanie zasad gospodarki odpadami. Zależy nam na doskonaleniu umiejętności selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu surowców wtórnych, zapoznawaniu z metodami unieszkodliwiania odpadów i ich wpływem na środowisko oraz zdrowie człowieka (kompostowanie, spalanie, składowanie, powtórne wykorzystanie). Ważnym aspektem zajęć jest również uświadamianie jak powinny wyglądać mądre zakupy, dzięki którym unikamy powstawania dużej ilości odpadów.
Pracowania jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, rollupy przedstawiające cykl LCA życia odpadów: papieru, szkła, plastiku i metalu oraz bioodpadów. Pomieszczenie jest umeblowane niczym mieszkanie. Wewnątrz pracowni znajdują się różne przedmioty, z którymi dzieci stykają się na co dzień. Część wyposażenia jest nowa, ale część z nich pochodzi z odzysku. Pracownia jest adresowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Realizowane są w niej następujące tematy:
a) papier:IMG 3869
- Historia papieru – podróż w czasie.
- Jasne i ciemne strony papieru.
- Produkcja papieru - reakcje chemiczne.
- Od makulatury do gotowego produktu.
b) plastik:
- Rodzaje oraz symbole tworzyw sztucznych.
- Znikające butelki – polimery biodegradowalne.
- Tworzywa sztuczne wokół nas.
c) metal:
- Drugie życie puszki – czysty zysk.
- Barwny świat metali.
d) szkło:
- Czym jest szkło?
- Wady i zalety szkła.
- Szkło – surowiec wtórny.

e) bioodpady:
- Kompostowanie najstarszy rodzaj recyklingu.
- Metody kompostowania.
f) odpowiedzialnego gospodarowania odpadami:
- Zagrożenia płynące ze spalania odpadów w paleniskach domowych.
- Odpady niebezpieczne – jak z nimi postępować.
- Bądź zielonym konsumentem.
- Odpadów może być mniej …

Uroczysta inauguracja działalności laboratorium odbyła się w dniu 17 października 2018 roku. W trakcie konferencji:„ W jaki sposób Laboratorium Segregacji Odpadów podniesie świadomość proekologiczną uczniów?” Uczestniczyło w niej wielu wspaniałych prelegentów oraz gości z opolskich placówek oświatowych.

Przecięcia wstęgi dokonał Wiceprezydent Miasta Opola Pan Przemysław Zych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pani Małgorzata Szeląg, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadów Komunalnych Pani Iwona Kowalczuk.