01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08
  • Festiwal Muzyczny „Mikrofon i Ty” - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych

Festiwal organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Karola Musioła w Opolu przy współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 

  • Festiwal Piosenki Obcojęzycznej - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych

Festiwal organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Karola Musioła w Opolu przy współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

      

  • XI Przegląd Uczniowskiej Fotografii Podróżniczej „Moja podróż” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Przegląd organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu przy współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;

Temat w roku szkolnym 2018/2019: „Lato w podróży”

      

  • VI Opolski Konkurs Pomocy Przedmedycznej dla Uczniów Gimnazjów

Konkurs organizowany przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. Marii Konopnickiej w Opolu przy współudziale Urzędu Miasta Opola i Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 

  • III konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, współorganizowany przez Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Uniwersytet Opolski, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

          

  • IV Opolska Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków

Olimpiada organizowana przez Przedszkole Publiczne nr 3 w Opolu przy współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Uniwersytetu Opolskiego

      

  • „Strzeleccy prymusi do odpowiedzi”

współpraca z Urzędem Miejskim w Strzelcach Opolskich w zakresie realizacji programu „Działaj lokalnie 2018”