01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Grupa Data Godzina Miejsce
I 09.10.2018 15.00-18.00

MODN

zapisy

13.10.2018 12.15-15.15
09.00-12.00
23.10.2018 15.00-18.00
II 09.10.2018 15.00-18.00 

MODN

zapisy

20.10.2018 09.00-12.00 
12.15-15.15
30.10.2018 15.00-18.00
III 03.11.2018 09.00-12.00

MODN

zapisy

12.15-15.15
13.11.2018 15.00-18.00
26.11.2018 15.00-18.00
IV 06.11.2018 15.00-18.00

MODN

zapisy

17.11.2018 09.00-12.00
12.15-15.15
26.11.2018 15.00-18.00
V 30.10.2018 15.00-18.00

MODN

zapisy

13.11.2018 15.00-18.00
24.11.2018 09.00-12.00
12.15-15.15