Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM 09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

SYSTEM WSPOMAGANIA SZKOŁY

SZKOLENIA REALIZOWANE w SZKOŁACH i PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Nr

Temat

Prowadzący

1. 

Ocenianie kształtujące, czyli jak wspierać ucznia w procesie uczenia się.

Helena Jasińska

Joanna Kotowska

dr Stefania Jagło

2.

Jak motywować uczniów do nauki, czyli obudzić „ducha klasy”?

Helena Jasińska

Joanna Kotowska

dr Stefania Jagło

3.

Komunikacja przyjazna dziecku jako ważny element oceniania wspierającego i motywującego ucznia do nauki.

Helga Bieniusa

4.

Stosowanie w procesie edukacyjnym technik kreatywnego myślenia w połączeniu z pracą zespołową na przykładzie symulacji zajęć lekcyjnych.

dr Józef Szewczyk

Helena Jasińska

5. 

Zasady dydaktyczne, strategie metody i formy nauczania oraz środki dydaktyczne jako główne elementy planowania organizacji i struktury zajęć lekcyjnych.

dr Józef Szewczyk

Helena Jasińska

6. 

Utrwalanie wiadomości i umiejętności uczniów jako zadanie edukacyjne nauczycieli.

dr Józef Szewczyk

Helena Jasińska

7.

Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka.

Bożena Grębowiec

8.

Mediacje rówieśnicze w szkole.

Bożena Grębowiec

9.

Jak stać się nauczycielem coachem?

Bożena Grębowiec

10.

Edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach. Pozytywne oddziaływania na zachowania uczniów.

Bożena Grębowiec

11.

Szkoła dla rodziców i wychowawców.

Bożena Grębowiec

12.

Jak się uczyć – metody i techniki skutecznego uczenia się

Bożena Grębowiec

13.

Siła relaksu, czyli jak radzić sobie ze stresem.

Bożena Grębowiec Janusz Berdzik

14.

Wspierać, interesować, angażować, czyli indywidualizacja nauczania.

Bożena Grębowiec

Jolanta Fąfrowicz

15.

Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia, z uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia jakości pracy szkoły.

dr Stefania Jagło

16.

Jak zmierzyć i ocenić własną pracę i co zrobić, żeby było lepiej? Autoewaluacja w pracy nauczyciela.

dr Stefania Jagło

17.

Ewaluacja w szkole – wymagania szkolne a państwowe. O czym nauczyciel wiedzieć powinien?

dr Stefania Jagło

18.

Innowacje pedagogiczne – podstawa prawna, struktura dokumentacji, przykłady dobrych praktyk.

dr Stefania Jagło

19.

Czytać i rozumieć, czyli jak pomóc uczniowi się uczyć różnych przedmiotów na każdym poziomie edukacyjnym?

dr Stefania Jagło

20.

Jak podnosić jakość ortograficznego pisania w szkole?

Helga Bieniusa

21.

Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole.

Grzegorz Pielak

22.

Jak przygotować ucznia do bezpiecznych wakacji?

Grzegorz Pielak

23.

Jak przygotować ucznia do bezpiecznych ferii zimowych?

Grzegorz Pielak

24.

Sytuacja kryzysowa w szkole/placówce oświatowej - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Grzegorz Pielak,

Janusz Berdzik

25.

ABC pomocy przedmedycznej (przypomnienie podstawowych umiejętności).

Grzegorz Pielak

26.

Projekty edukacyjne w praktyce szkolnej.

Grzegorz Pielak

27.

Działania antydyskryminacyjne placówki oświatowej.

Grzegorz Pielak

28.

Jak wykorzystać reportaż literacki na lekcjach wychowawczych?

Grzegorz Pielak

29.

Ocena potrzeb ucznia.

Janusz Berdzik

30.

Obraz silniejszy niż słowo, czyli jak angażować wyobraźnię?

Janusz Berdzik

31.

„Ład , porządek, …” - panowanie nad uczniami.

Janusz Berdzik

32.

Dyscyplina w klasie i w szkole.

Helga Bieniusa

33.

Ocena mojego nauczania – refleksyjny praktyk.

Janusz Berdzik

34.

Kierownik wycieczki szkolnej

Janusz Berdzik

35.

Kierownik wypoczynku.

Janusz Berdzik

36.

Turystyka rowerowa w szkole.

Janusz Berdzik

37.

Praca zespołowa rady pedagogicznej.

Janusz Berdzik

38.

Rodzice w szkole.

Janusz Berdzik

39.

Praca wychowawcy z zespołem klasowym – sto gier i zabaw.

Janusz Berdzik

40.

Praca wychowawcy z zespołem klasowym – klasa jako grupa społeczna.

Janusz Berdzik

41.

System wartości nauczyciela.

Janusz Berdzik

42.

Emocje, czyli akumulator pamięci.

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

43.

Koncentracja – jak kierować uwagą uczniów?

Janusz Berdzik

44.

W co się bawić na wycieczce? Gry i zabawy terenowe.

Janusz Berdzik, Grzegorz Pielak

 

Tabela odpłatności szkoleń odbywających się na terenie zamawiającej szkoły/placówki

Czas trwania

Odpłatność za grupę

4 godziny

600 zł dla grupy do 25 osób

4 godziny

800 zł dla grupy do 45 osób

4 godziny

1000 zł dla grupy powyżej 45 osób

Specjalne zamówienie

Cena do uzgodnienia

 

Przy zbiorowym zamówieniu trzech szkoleń rad pedagogicznych trzecie szkolenie jest bezpłatne dla uczestników objętych doradztwem metodycznym MODN, dla pozostałych osób wg tabeli odpłatności.