Do pobrania:
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze.pdf)ogłoszenie o naborze.pdf1666 kB41 Pobieranie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji  w Opolu na stanowisko

Główny specjalista ds. wspierania szkół w kształceniu ucznia zdolnego

( nazwa stanowiska pracy)

 Dyrektor

Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji  w Opolu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja Rekrutacyjna wybrała

Panią Irenę Koszyk zamieszkałą w Domecku.

Ww. spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.  W ocenie Komisji Pani Irena okazała się najlepszym kandydatem na to stanowisko wobec czego rekomenduje  ww.  do zatrudnienia.

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

dr Bronisława Ogonowski

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji  w Opolu na stanowisko

Główny specjalista ds. kształcenia specjalnego i edukacji włączającej

 główny specjalista ds. kształcenia specjalnego i edukacji włączającej

( nazwa stanowiska pracy)

 Dyrektor

Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja Rekrutacyjna wybrała

Panią Krystynę Dworecką zamieszkałą  w Opolu.

Ww. spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.  W ocenie Komisji Pani Krystyna okazała się najlepszym kandydatem na to stanowisko wobec czego rekomenduje  ww.  do zatrudnienia.

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

dr Bronisława Ogonowski

Do pobrania:
Pobierz plik (DOC240920-24092020074118.pdf)DOC240920-24092020074118.pdf1738 kB58 Pobieranie

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Specjalisty merytorycznego w ramach projektu
pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń
w województwie opolskim” w wymiarze 1/4 etatu

Do pobrania:
Pobierz plik (nabór - specjalista w zakr. merytorycznego.doc)nabór - specjalista w zakr. merytorycznego.doc101 kB369 Pobieranie

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Specjalisty w zakresie doskonalenia nauczycieli  w ramach projektu
pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”

w wymiarze 1/4 etatu

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Specjalisty w zakresie metodycznego i merytorycznego wsparcia nauczycieli  
w ramach projektu pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń
w województwie opolskim” w wymiarze 1/4 etatu

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Specjalisty w zakresie metodycznego i merytorycznego wsparcia nauczycieli  
w ramach projektu pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń
w województwie opolskim” w wymiarze 1/4 etatu

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Specjalisty merytorycznego w ramach projektu
pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń
w województwie opolskim” w wymiarze 1/4 etatu

Do pobrania:
Pobierz plik (nabór - specjalista w zakr. merytorycznego.doc)nabór - specjalista w zakr. merytorycznego.doc100 kB283 Pobieranie

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Specjalisty w zakresie doskonalenia nauczycieli  w ramach projektu
pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”

w wymiarze 1/4 etatu

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Koordynator Opolskiej Szkoły Ćwiczeń

w wymiarze ¾ etatu

Do pobrania:
Pobierz plik (nabór na koordynatora.doc)nabór na koordynatora.doc105 kB394 Pobieranie

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Główny specjalista

ds. wdrożenia reformy oświaty i współpracy z gminami Aglomeracji Opolskiej

Nazwa i adres jednostki:

 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 19

45-086 Opole

tel. 77 402 45 10

www.modn.opole.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. I.Wymiar etatu i warunki pracy:

 

 1. Wymiar etatu – 1 etat
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się
  w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w komórce organizacyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku. Wejście główne posiada stopnie. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w biurko, krzesło, szafę aktową. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Opolu

na stanowisko SPECJALISTA DS. PŁAC

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie: w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

Małgorzata Szeląg

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

1.      Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
ul. Powstańców Śląskich 19
45-086 Opole
tel. 77 402 45 10

www.modn.opole.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Stanowisko: Główny Specjalista ds. szkolnictwa zawodowego

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wyłonieniu kandydata spełniającego wymogi na ww. stanowisko:

 WYŁONIONO KANDYDATA NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Halina Bilik, zamieszkała w Opolu

3.      Uzasadnienie:  ww. osoba spełnia wymogi formalne i merytoryczne, w tym posiada doświadczenie na podobnym stanowisku pracy. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentacji uznano wybór kandydata za najlepszy.

4.      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu informuje, iż nadesłane aplikacje można odebrać w siedzibie Ośrodka, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole,  
w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wynikach naboru.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

w Opolu

(-) z upoważnienia Bożena Grębowiec

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Główny specjalista ds. szkolnictwa zawodowego

Nazwa i adres jednostki:

 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 19

45-086 Opole

tel. 77 402 45 10

www.modn.opole.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. I.Wymiar etatu i warunki pracy:

 

 1. Wymiar etatu – 0,5 etatu
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się
  w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w komórce organizacyjnej, znajdującej się na parterze budynku. Wejście główne posiada stopnie. Stanowisko pracy wyposażone jest w biurko, krzesło, szafę aktową. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.

 

 1. II.Odpowiedzialność i zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

Specjalista ds. szkolnictwa zawodowego odpowiedzialny będzie za:

 1. Programowanie i koordynację działań z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych.
 2. Opracowanie koncepcji doskonalenia, dokształcania i doradztwa metodycznego
  w zakresie edukacji ekonomicznej.
 3. Prowadzenie działalności szkoleniowej, popularyzatorskiej, analitycznej, organizacyjnej
  i samokształceniowej z zakresu szkolnictwa zawodowego.
 4. Zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej i organizacyjnej prowadzonych form doskonalenia.
 5. Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych.
 6. Inspirację działalności innowacyjnej i nowatorskiej w zakresie przedmiotów zawodowych.
 7. Organizowanie wymiany doświadczeń z zakresu przydzielonych zadań.
 8. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 9. Współpracę z organami: prowadzącym, sprawującym nadzór pedagogiczny oraz ORE, placówkami doskonalenia i innymi instytucjami.
 10. Przygotowanie materiałów, analiz i sprawozdań z zakresu przydzielonych zadań.
 11. Wykonywanie określonych czynności wynikających z regulaminów funkcjonujących w Ośrodku.
 12. Promowanie oferty Ośrodka z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli. Inspirowanie
  i nadzorowanie merytorycznej strony działalności wydawniczej.
 13. Ewaluację pracy własnej i zespołu doradczego.
 14. Wykonywanie innych zadań związanych z pełnieniem funkcji specjalisty ds. szkolnictwa zawodowego zleconych przez dyrektora Ośrodka.
 1. III.Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
 6. wykształcenie wyższe ekonomiczne z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na ww. stanowisku,
 7. minimum 4-letni staż pracy związany ze szkolnictwem zawodowym, w tym:
 • prowadzenie szkoleń z osobami dorosłymi,
 • doświadczenie w zakresie współpracy z przedstawicielami regionalnych i ogólnopolskich firm,
 • współpraca z uczelniami wyższymi, firmami regionalnymi i ogólnopolskimi,
 1. znajomość systemów informatycznych (środowisko Windows, WORD i EXCEL),
 2. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.
 1. IV.Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 2. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność rozwiązywania problemów,
 5. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 6. prawo jazdy kategorii B,
 7. dyspozycyjność w sytuacjach koniecznych.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

 1. V.Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na

stronie ogłoszeń BIP Urzędu Miasta Opola i strony internetowej MODN w Opolu),

 1. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 2. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 3. oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, (mile widziane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)

 1. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni

praw publicznych,

 1. podpisane oświadczenie o treści - "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

 1. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 dokumentujący doświadczenie w zakresie szkolnictwa

zawodowego (nie mniej niż 3 doświadczenia).


       VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Termin: do dnia 26.10.2016 r.
 2. Sposób: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
  i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. szkolnictwa zawodowego w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
 3. Miejsce: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka
  Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

       VIII. Inne informacje

 1. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224,
  z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru,
  a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 5. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu www.modn.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Opola.
 7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych
  w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 402 45 10.
Do pobrania:
Pobierz plik (kwestionariusz_osobowy.doc)kwestionariusz_osobowy.doc37 kB401 Pobieranie
Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1.doc35 kB407 Pobieranie

 

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. INFORMATYCZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

1.      Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
ul. Powstańców Śląskich 19
45-086 Opole
tel. 77 402 45 10
www.modn.opole.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Stanowisko: Specjalista ds. informatycznych

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wyłonieniu kandydata spełniającego wymogi na ww. stanowisko:

 WYŁONIONO KANDYDATA NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. INFORMATYCZNYCH

Krzysztof Sobolewski, zamieszkały w Opolu

3.      Uzasadnienie:  ww. osoba spełnia wymogi formalne i merytoryczne, w tym posiada doświadczenie na podobnym stanowisku pracy. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentacji uznano wybór kandydata za najlepszy.

4.      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu informuje, iż nadesłane aplikacje można odebrać w siedzibie Ośrodka, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole,  
w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wynikach naboru.

(-) Małgorzata Szeląg
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Specjalista ds. informatycznych 

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

pobierz dokument