01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Polecamy

Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935). Źródło: infografika PAP

KLUB MM

KTN

logo libclient

logo Opola

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Program konferencji


Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Omawiane treści

Imię i Nazwisko Prelegenta

9.00 – 9.45

Coaching konfliktu – wyjście poza karuzelę konfliktu.

Możliwości, jakie daje coaching konfliktu klientowi, który ma szansę stać się autonomicznym podmiotem konfliktowej sytuacji, sprawniej z konfliktem sobie radzić i wyznaczyć sobie cele, które chciałby osiągnąć. Użyteczne narzędzia stosowane w coachingu konfliktu.

Grzegorz Francuz

9.45 – 10.30

Umiejętności coachingowe w mediacji.

Umiejętności coachingowe w zawodzie mediatora sposobem na   konstruktywny dialog ukierunkowany na cele w paradygmacie salutogenezy i skoncentrowany na rozwiązaniu. Budowanie samoświadomości w zawodzie mediatora.

Natalia Kurzawa

10.30 – 11.15

Europejski System Certyfikacji potwierdzający nabyte kompetencje w kwalifikacji mediacje sądowe i pozasądowe.

Prezentacja Europejskiego Systemu Certyfikacji potwierdzającego nabyte kompetencje w kwalifikacji mediacje sądowe i pozasądowe.

Bożena Grębowiec

11.15 – 12.00

Etyka w pracy mediatora – podnoszenie kompetencji zawodowych mediatora jako przejaw wysokich standardów etycznych.

Analiza wiedzy, umiejętności i kompetencji mediatora na tle Europejskiego Kodeksu Postępowania Mediatora. Określa on zasady, które mediatorzy mogą dobrowolnie przyjąć, na swoją własną odpowiedzialność. Może być stosowany we wszystkich rodzajach postepowania mediacyjnego w sprawach cywilnych i handlowych.

Ewa Kosowska-Korniak

12.00 – 12.30

Przerwa

12.30 - 13.15

Psychologiczne aspekty rozwiązywania konfliktów – inteligencja emocjonalna.

Konflikt w ujęciu psychologicznym. Rola inteligencji emocjonalnej w życiu. Prawidłowy wgląd w siebie i kontrola emocji gwarancją obiektywizmu mediatora przystępującego do mediacji.

Mariola Kujańska

13.15 – 13.45

Rozwiązywanie konfliktów rodzinnych a szkoła.

Mediacje wychowawców, pedagogów, psychologów z rodzicami. Sytuacje włączania w konflikt rodzinny pracowników szkoły. Potrzeba mediacji rówieśniczych.

Justyna Stadniczeńko

13.45 – 14.30

Pedagog jako szkolny mediator.

Rola pedagoga w prowadzeniu mediacji w środowisku szkolnym z udziałem rodziców. Zasady mediacji.

Agnieszka Rak