01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

plakat19 20

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

Formularz do faktury

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Uwaga!

Są jeszcze wolne miejsca na kurs nr 122 " Sztuczki ze sztuką – organizowanie aktywności z wykorzystaniem muzyki klasycznej w wychowaniu przedszkolnym"

 

zapisy

Zapraszamy na kolejną edycję kursu "Pierwsza pomoc dla pracowników szkół i placówek"

zapisy

mdmSzanowni Państwo,

w tym roku w dniach 14 – 18 października obchodzimy po raz kolejny Tydzień Mediacji w Polsce, a 17 października Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycją mediatorów Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, której celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się  16.10.2019 r., nauczycieli matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, nauczycieli terapeutów, nauczycieli wspomagających, nauczycieli świetlicy, którzy chcą, aby ich uczniowie kojarzyli naukę mnożenia, dodawania, odejmowania ze wspólną zabawą, doskonalącą przy tym ich spostrzegawczość i orientację przestrzenną.

zapisy

przyjaciele zippiego maleSzanowni Państwo, realizatorzy programu Przyjaciele Zippiego, a także osoby zainteresowane programem, w dniu 23 października 2019 roku o godzinie 12.00 w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbędzie się dla Państwa spotkanie superwizyjne, które poprowadzi Pani Elżbieta Nerwińska,  Dyrektor Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie.

W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną najnowsze materiały edukacyjne  dotyczące realizacji programu, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, omówione będą zasady współpracy i realizacji programu i prowadzenia zajęć z dziećmi.

Będzie to również okazja spotkania się w gronie osób pozytywnie nastawionych na edukację, wymiany doświadczeń, zadania nurtujących pytań, podzielenia się wrażeniami z realizacji programu i wzajemnego wsparcia w przygotowaniu dzieci do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu codziennym

.zapisy

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą i placówką do udziału w kursie kwalifikacyjnym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 27 września br.

 Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu warsztatów dla nauczycieli pracujących z uczniami, którzy przybyli/wrócili z zagranicy.

 zapisy

Zapraszamy na konferencję na temat „Dziecko z cukrzycą typu 1 w szkole podstawowej”, która odbędzie się 7.10.2019r. o godz. 16.00 w auli Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, przy ul. Powstańców Śl. 19.

zapisy

Serdecznie zapraszam nauczycieli języka angielskiego ze wszystkich etapów kształcenia na IV Konferencję dla Nauczycieli Języka Angielskiego zorganizowaną przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Uniwersytet Opolski, PWSZ w Koninie, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Konferencja odbędzie się w dniu 25 września 2019r.w godz. 10.00-15.00 w Opolu w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11. Temat przewodni stanowi  Classroom -oriented research. Konferencja jest bezpłatna dla uczestników, natomiast wymagane są zapisy online według załączonego formularza zgłoszeniowego do 20 września. Uprzejmie proszę o poinformowanie i umożliwienie nauczycielom języka angielskiego uczestnictwa w tym cennym przedsięwzięciu. W załączeniu przekazuję zaproszenie, program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.