KLUB MM

logo Opola

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Ruch codziennym elementem w edukacji wczesnoszkolnej – V Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego

 Rezerwacja zakończona
 
130
Kategoria
Granty
Termin
27.10.2017
Ilość miejsc
130
Miejsca dostępne
Brak miejsc w tym terminie
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik formy
Grzegorz Pielak
Liczba godzin
-
Odpłatność
Grant

Program konferencji „Ruch codziennym elementem w edukacji wczesnoszkolnej –
V Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego”

Grant Opolskiego Kuratora Oświaty nr 27

Termin: 27 października 2017 roku, od 8.30 do 14.30

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu; budynek „A”, III piętro, aula, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole


Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Prelegent

od       do

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

Biuro konferencji

9.00 – 10.00

Gry i zabawy ruchowe jako najbardziej popularna forma zajęć ruchowych w młodszym wieku szkolnym.

Paweł F. Nowak

10.00-11.00

Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz zaburzenia wynikające z braku aktywności fizycznej.

Małgorzata Bihun

11.00 – 12.00

Racjonalne żywienie dzieci i młodzieży – skuteczna profilaktyka zapobiegania nadwadze, otyłości oraz cukrzycy.

Katarzyna Krępa- Stefanik

12.00 – 12.30

Przerwa

12.30 – 13.30

Skuteczne formy prowadzenia zajęć ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej.

Jarosław Cieśliński

13.30 – 14.30

Rywalizacja i zawody sportowe w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Arkadiusz Tabisz

 
 

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.