01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08
Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 26 - Strona 1 / 3

19
Sty
2020
16:00
KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania.

Miejsce: MODN,Opole
Kurs kwalifikacyjny oparty na Ramowym programie MEN, obejmuje moduły: - Metodyka nauczania jezyka obcego ( [...]
20
Sty
2020
16:00
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

124. Niebanalne zabawy ruchowe

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śl. 19
Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy zainteresowani Treści: Szkolenie ma na celu [...]
21
Sty
2020
09:44
PEDAGOGIKA SPECJALNA

Forma 21.Opolskie Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego

Miejsce: ZSS w Brzegu
PROGRAM OPOLSKIEGO FORUM DOBRYCH PRAKTYK PEDAGOGÓW KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO. 2019/2020 Zespół Szkół Specjalnych [...]
22
Sty
2020
14:30
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

33.Mediacje rówieśnicze szansą na lepszą przyszłość

Miejsce: MODN
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zainteresowanych tematem nauczycieli [...]
22
Sty
2020
15:30
PEDAGOGIKA SPECJALNA

151.Teoria umysłu, czylijak funkcjonuje mózg u dziecka ze spektrum autyzmu?

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem oraz zainteresowani nauczyciele, psycholodzy, [...]
23
Sty
2020
15:00
JĘZYK POLSKI

Jak zostać mistrzem słowa? (forma nr 43)

Miejsce: MODN
Serdecznie zapraszam na kolejne zajęcia z cyklu MÓJ UCZEŃ NIE ZNA POLSKIEGO, podczas których [...]
24
Sty
2020
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

134.Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych Treści:Program profilaktyki uniwersalnej i promocji [...]
28
Sty
2020
15:30
PEDAGOGIKA SPECJALNA

153. Dziecko autystyczne w rzeczywistości szkolnej i pozaszkolne

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem oraz zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i [...]
04
Lut
2020
15:00
EDUKACJA ARTYSTYCZNA

10. Muzyczne impresje – poznawanie form wokalno-instrumentalnych i możliwości ukazania ich w różnych technikach plastycznych (forma nr 67)

Miejsce: MODN
Serdecznie zapraszam nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie z zakresu edukacji artystycznej. [...]
24
Lut
2020
16:00
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

126. Teatralne zabawy

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śl. 19
Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy zainteresowani Treści: W trakcie [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.