01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08
Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 12 - Strona 1 / 2

09
Kwi
2020
16:00
KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania.

Miejsce: MODN,Opole
Kurs kwalifikacyjny oparty na Ramowym programie MEN, obejmuje moduły: - Metodyka nauczania jezyka obcego ( [...]
15
Kwi
2020
15:30
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

Logopiosenka.

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śl. 19
Program warsztatów oparty jest na nowych, autorskich piosenkach i zabawach muzyczno – ruchowych [...]
17
Kwi
2020
15:00
KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

12.Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Miejsce: MODN w Opolu, ul Powstańców Śląskich 19
12.Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. [...]
20
Kwi
2020
15:00
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

Poznawanie przez doświadczenie-propozycja prostych doświadczeń do wykorzystania na zajęciach z najmłodszymi-woda

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Postańców Śląskich 19
Prezentacja prostych doświadczeń biologicznych i chemicznych, które z powodzeniem mogą przeprowadzić [...]
21
Kwi
2020
15:00
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

125. Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do nauki pisania

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śl. 19
Adresat: Nauczyciele przedszkoli, terapeuci pedagogiczni oraz inni zainteresowani nauczycieleTreści: Poznanie [...]
21
Kwi
2020
16:00
WYCHOWANIE FIZYCZNE i EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

105.Fotografia na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa

Miejsce: MODN w Opolu, ul Powstańców Śląskich 19
105.Fotografia na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa Adresat: Nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych Treści: [...]
28
Kwi
2020
15:30
JĘZYK POLSKI

18. Sieć współpracy nauczycieli polonistów szkół podstawowych

Miejsce: MODN Opole, Powstańców Śl. 19
Treści: Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczyciela polonisty. Tematyczne konsultacje zespołowe. [...]
11
Maj
2020
15:00
CHEMIA

Mamy mało czasu na reakcję - zmiany klimatu i ich konsekwencje

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19
Poznanie źródeł zanieczyszczeń i sposobów zapobiegania ich skutkom w przyrodzie. Oferta zajęć edukacyjnych Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w odpowiedzi na Plan adaptacji [...]
11
Maj
2020
16:00
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

127. Matematyczne zmagania

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śl. 19
Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy zainteresowani Treści: W trakcie [...]
15
Maj
2020
00:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

130.Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka

Miejsce: MODN Opole
Adresat:Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół Treści: System ćwiczeń mający zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dziecka i korygowaniu jego zaburzeń, nastawiony na [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.