01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08
Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 37 - Strona 1 / 4

15
Lis
2019
16:00
KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania.

Miejsce: MODN,Opole
Kurs kwalifikacyjny oparty na Ramowym programie MEN, obejmuje moduły: - Metodyka nauczania jezyka obcego ( [...]
18
Lis
2019
15:00
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

65. Naturalne święta

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śl. 19
Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy zainteresowani Treści: Uczestnicy zdobędą [...]
20
Lis
2019
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

132. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w edukacji

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół. Treści: Zapoznanie z wiedzą dotyczącą podejścia [...]
20
Lis
2019
15:30
PEDAGOGIKA SPECJALNA

151. Teoria umysłu, czyli jak funkcjonuje mózg u dziecka ze spektrum autyzmu?

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem oraz zainteresowani nauczyciele, psycholodzy, [...]
20
Lis
2019
17:00
WYCHOWANIE FIZYCZNE i EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Gry i zabawy w nauczaniu piłki nożnej

Miejsce: PSP Biadacz, sala gimnastyczna  |  Miejscowość: Biadacz
Ćwiczenia oraz gry i zbawy stosowane w treningu piłkarskim kształtujące sprawnosc ogólną i [...]
22
Lis
2019
12:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

166. Pierwsza pomoc dla nauczycieli

Miejsce: MODN w Opolu, ul Powstańców Śląskich 19
166. Pierwsza pomoc dla nauczycieli   W związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na szkolenia z zakresu pierwszej [...]
22
Lis
2019
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

134. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych. Treści: Program profilaktyki uniwersalnej i promocji [...]
23
Lis
2019
09:00
KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

Kierownik wypoczynku

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkółTreści: Planowanie pracy wychowawczej; organizacja wypoczynku [...]
25
Lis
2019
15:00
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

Poznawanie przez doświadczenie-propozycja prostych doświadczeń do wykorzystania na zajęciach z najmłodszymi-powietrze

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19
Prezentacja prostych doświadczeń biologicznych i chemicznych, które z powodzeniem mogą przeprowadzić [...]
26
Lis
2019
15:00
EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

Klucz do sukcesu – warsztat pracy młodego nauczyciela historii

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele historii wszystkich typów szkół o stażu pracy zawodowej 0 -5 latTreści: Planowanie [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.