01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08
Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 26 - Strona 1 / 3

12
Gru
2019
16:00
KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania.

Miejsce: MODN,Opole
Kurs kwalifikacyjny oparty na Ramowym programie MEN, obejmuje moduły: - Metodyka nauczania jezyka obcego ( [...]
12
Gru
2019
15:30
JĘZYK POLSKI

18. Sieć współpracy nauczycieli polonistów szkół podstawowych

Miejsce: MODN Opole, Powstańców Śl. 19
Treści: Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczyciela polonisty. Tematyczne konsultacje zespołowe. [...]
16
Gru
2019
15:00
CHEMIA

Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19
Przegląd i zastosowanie w praktyce wybranych metod aktywizujących. Rola metod aktywizujących w [...]
08
Sty
2020
15:00
MATEMATYKA

Zimowe, matematyczne kodowanie

Miejsce: MODN
Spotkanie organizowane w ramach "Matematycznej sieć współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego, [...]
08
Sty
2020
15:30
PEDAGOGIKA SPECJALNA

154.Jak prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniem z zespołem Aspergera?

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem oraz zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i [...]
14
Sty
2020
15:30
PEDAGOGIKA SPECJALNA

157. Gdy uczeń nie mówi lub mówi w sposób specyficzny – jak wprowadzić i realizować system komunikacji alternatywnej i komunikacji wspomagającej?

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele indywidualnego nauczania osób niepełnosprawnych, nauczyciele placówek specjalnych, [...]
16
Sty
2020
15:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

Kompetencje - wytrych czy klucz do przyszłości?

Miejsce: MODN
Zainteresowanym nauczycielom proponujemy warsztaty poświęcone następującym zagadnieniom: Kompetencja, [...]
20
Sty
2020
16:00
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

124. Niebanalne zabawy ruchowe

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śl. 19
Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy zainteresowani Treści: Szkolenie ma na celu [...]
21
Sty
2020
09:44
PEDAGOGIKA SPECJALNA

Forma 21.Opolskie Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego

Miejsce: ZSS w Brzegu
PROGRAM OPOLSKIEGO FORUM DOBRYCH PRAKTYK PEDAGOGÓW KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO. 2019/2020 Zespół Szkół Specjalnych [...]
22
Sty
2020
14:30
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

33.Mediacje rówieśnicze szansą na lepszą przyszłość

Miejsce: MODN
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zainteresowanych tematem nauczycieli [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.