logo Opola

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Edukacja historyczna i obywatelska

Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 7 - Strona 1 / 2

27
Lut
2018
14:30
EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

93. Antysemityzm – stare i nowe uprzedzenia. Historia Żydów i antysemityzmu w Europie

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śląskich 19
Adresat: Nauczyciele historii, języka polskiego, wos, wszyscy zainteresowani Treści: Historia antysemityzmu w Europie do 1945 r. Antysemityzm – ciągłe [...]
28
Lut
2018
15:00
EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

86. 800 lat Opola – jak zainteresować uczniów historią lokalną?

Miejsce: MODN Opole
800 lat Opola – jak zainteresować uczniów historią lokalną? Adresat: Nauczyciele historii i wos szkół [...]
06
Mar
2018
15:00
EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

89. Literatura non – fiction na lekcjach historii i wos

Miejsce: MODN w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19
89.Literatura non – fiction na lekcjach historii i wos Adresat: Nauczyciele historii i wos szkół podstawowych i ponadpodstawowych Treści: Możliwości wykorzystania [...]
07
Mar
2018
15:00
EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

88.Z kobietą u boku… - niezwykłe kobiety i ich niezwykłe historie

Miejsce: MODN Opole
Z kobietą u boku… - niezwykłe kobiety i ich niezwykłe historie   Adresat: Nauczyciele historii szkół podstawowych, gimnazjalnych Treści: [...]
10
Kwi
2018
15:00
EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

90. Rola wycieczek w edukacji obywatelskiej

Miejsce: MODN w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19
Rola wycieczek w edukacji obywatelskiej Adresat: Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie Treści: Wycieczka jako zorganizowana forma aktywności terenowej. Cele i zasady organizacji wycieczek: poznawcze, [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.