Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

119.        Temat: Prawidłowy rozwój percepcji słuchowej warunkiem osiągnięcia sukcesu w nauce czytania.

Adresat:Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz osoby zainteresowane

Treści:Etapy rozwoju percepcji słuchowej, objawy deficytów na poszczególnych poziomach rozwojowych. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących prawidłowy rozwój percepcji słuchowej.

Prowadzący: specjalista zewnętrzny

Kierownik formy:Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji:listopad 2014 r.

Liczba godzin:5

Odpłatność:50 zł

 

120.    Temat: Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

Adresat:Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani nauczyciele

Treści:Usystematyzowanie wiedzy na temat etapów rozwoju mowy. Przygotowanie nauczycieli do umiejętności odczytywania i interpretowania diagnozy logopedycznej. Rola profilaktyki logopedycznej prowadzonej w grupie dzieci na terenie przedszkola, obejmującej doskonalenie motoryki narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i emisyjne.
Prowadzący: specjalista zewnętrzny

Kierownik formy:Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji:styczeń 2015 r.

Liczba godzin:5

Odpłatność:50 zł

 

121.    Temat: Sprawność motoryczna dzieci u progu szkoły.

Adresat:Nauczyciele przedszkoli i inni zainteresowani nauczyciele

Treści:Etapy rozwoju oraz objawy nieprawidłowości w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących prawidłowy rozwój motoryczny.

Prowadzący:specjalista zewnętrzny

Kierownik formy:Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji:marzec 2015 r.

Liczba godzin:5

Odpłatność:50 zł

 

122.    Temat:  Dziecko „ryzyka dysleksji” – program wczesnego rozpoznawania i interwencji.

Adresat:Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz osoby zainteresowane

Treści:Diagnostyka wczesnego rozpoznawania „ryzyka dysleksji”, jej objawy oraz poznanie praktycznych ćwiczeń profilaktycznych i terapeutycznych.

Prowadzący:Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji:  marzec 2015 r.

Liczba godzin:5

Bezpłatne dla uczestników objętych doradztwem metodycznym MODN, dla pozostałych osób wg tabeli odpłatności.

 

123.     Temat: Jak rozpoznawać i kształtować uzdolnienia u dzieci?

Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz osoby zainteresowane

Treści: Uczestnik pozna techniki rozpoznawania uzdolnień oraz sposoby i metody kształtowania uzdolnień u dzieci.

Prowadzący:Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: kwiecień 2015 r.

Liczba godzin: 6

Bezpłatne dla uczestników objętych doradztwem metodycznym MODN, dla pozostałych osób wg tabeli odpłatności.

 

124.    Temat: Arteterapia w pracy z dzieckiem.

Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowani nauczyciele

Treści: Znaczenie arteterapii w pracy z dziećmi. Przykładowe scenariusze konkretnych zajęć do wykorzystania w pracy w szkole i przedszkolu.

Prowadzący:specjalista zewnętrzny

Kierownik formy: Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: luty 2015 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność:50 zł

 

125.    Temat: „Dama-tama” – kształcimy słuch fonematyczny 6-latka.

Adresat:Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Rola słuchu fonematycznego w prawidłowym rozwoju mowy oraz umiejętności czytania i pisania, ćwiczenia artykulacyjno-słuchowe, dobór ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość słuchową i słuch fonematyczny.

Prowadzący: specjalista zewnętrzny

Kierownik formy: Jolanta Pytlik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: październik 2014 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność: 70 zł

 

126.    Temat: Guzik z pętelką – grafomotoryka 6-latka.

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Ćwiczenia i zabawy podnoszące sprawność grafomotoryczną/małą motorykę, doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej 6-latka.

Prowadzący: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: październik 2014 r.

Liczba godzin: 4

Bezpłatne dla uczestników objętych doradztwem metodycznym MODN, dla pozostałych osób wg tabeli odpłatności.

 

127.    Temat: Chodź, poczytam ci bajeczkę – rozwijanie kompetencji  czytelniczych dzieci.

Adresat:Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Jak kształcić umiejętności czytelnicze dzieci poprzez badanie, poszerzanie i różnicowanie kręgu książek dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, jak rozwijać uczenie się poprzez gromadzenie i przetwarzanie informacji, jak wykorzystać książkę do rozwijania postawy badawczej dziecka?

Prowadzący:Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: listopad 2014 r.

Liczba godzin:6

Odpłatność:60 zł 

 

128.    Temat: Stare i nowe strategie pracy z tekstem.

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Strategie pracy z tekstem literackim i popularno-naukowym, w tym: etapy pracy z tekstem, strategia zadaniowa, metoda czynnościowa, zastosowanie metody przekładu intersemiotycznego w pracy z tekstem poetyckim,metoda odroczonego rozwiązania i inne.

Prowadzący:Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji:luty 2015 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność:50 zł

 

129.    Temat:  Baśniowo.

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele innych etapów kształcenia

Treści: Metody pracy z dziećmi z wykorzystaniem baśni i metafory. Jak tworzyć ciągi narracyjne? Propozycje zabaw z baśnią, muzyka z baśni, baśń w muzyce.

Prowadzący:Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: luty 2015 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność:60 zł

 

130.    Temat:„Przepiórka obrosła w piórka” – stare i nowe sposoby nauczania ortografii.

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Jak nauczać ortografii w klasach młodszych – metody, gry, zabawy.

Prowadzący: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: marzec 2015 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność: 60 zł

 

131.    Temat:  Lata osa koło uczniowskiego nosa.

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Jak wykorzystać przyrodnicze środowisko przyszkolne w realizacji treści podstawy programowej na zajęciach wszystkich edukacji w klasach I-III?

Prowadzący:Jolanta Pytlik,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: luty 2015 r.

Liczba godzin: 8 (2 x 4h)

Odpłatność: 100 zł

 

132.    Temat:Do startu gotowi - gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Adresat:Nauczyciele świetlic szkolnych, edukacji wczesnoszkolnej

Treści:Zabawy i gry na świeżym powietrzu z wykorzystaniem elastycznej ściany, chusty i szarfy animacyjnej, koców, drewna i tym podobnych przyborów.

Prowadzący:Jolanta Pytlik, specjalista zewnętrzny i przedstawiciele ZHP

Kierownik: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: wrzesień 2014 r.

Liczba godzin: 6

Odpłatność: 60 zł

 

133.    Temat: Tańczymy i gramy.

Adresat:Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Nauka gry na dzwonkach chromatycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego, odtwarzanie prostych melodii i akompaniamentów na instrumencie melodycznym, uczestniczenie w zabawie teatralnej, rozumienie umownego znaczenia rekwizytu i umiejętne posługiwanie się nim, wyrażanie treści mimiką, gestem, ruchem. Piosenki na różne okazje i uroczystości. Program warsztatów obejmuje  dodatkowo prezentację inscenizacji słowno-muzycznej „Biesiada polska” opartej na znanych piosenkach biesiadnych i patriotycznych wraz z prostym układem choreograficznym.

Prowadzący:specjalista zewnętrzny

Kierownik formy:Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: październik 2014 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność:  95 zł (w tym materiały warsztatowe)

Uwaga organizacyjna: Każdy uczestnik przynosi własne dzwonki i dwie pałeczki.

 

134.    Temat: Tańce krajów Unii Europejskiej cz. I i II.

Adresat:Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- nauka prostych tańców polskich (polonez, krakowiak, kujawiak), krajów UE (Austria, Niemcy, Rumunia, Węgry, Litwa, Hiszpania, Włochy, Belgia, Francja, Grecja, Irlandia, Estonia,Czechy, Holandia, Szkocja, Dania, Szwecja, Bułgaria, Malta, Słowacja),

- reakcja ruchowa na puls rytmiczny, zmiany tempa, metrum,

- rozumienie umownego znaczenia rekwizytu i umiejętne posługiwanie się nim, wyrażanie treści mimiką, gestem, ruchem.

Melodie tańców należą do najpopularniejszych, powszechnie znanych. Tańce opracowano w prostych układach z zachowaniem charakterystycznych figur tanecznych. Wszystkie utwory nagrane są w wersji instrumentalnej i instruktażowej, co ułatwia nauczycielowi naukę. Wykonanie tańców uatrakcyjnia wykorzystanie stosownych rekwizytów, propozycje elementów stroju. Tańce można wykorzystać w programach artystycznych dzieci, w spotkaniach integrujących z rodzicami, w choreoterapii.

Prowadzący:specjalista zewnętrzny

Kierownik formy:Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: listopad 2014 r. (sobota)

Liczba godzin: 8

Odpłatność:  180 zł (w tym materiały warsztatowe)

Uwaga organizacyjna: Każdy uczestnik przynosi własne dzwonki i dwie pałeczki.

 

135.    Temat:Strategie uczenia dzieci w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. Percepcyjno-innowacyjna strategia w systemie Edukacja przez Ruch.
Adresat:
Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego oraz zainteresowane osoby
Treści: Kropki, kreski, owale, wiązki – techniki systemu Edukacja przez Ruch. Paradygmaty w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Prowadzący:specjalista zewnętrzny

Kierownik formy: Wiesława Waloszek,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji: 6-7.10.2014 r.
Liczba godzin: 14

Odpłatność:200 zł

 

136.    Temat:Kreatywność jako wynik polisensorycznej aktywności dzieci. Mechanizmy aktywizujące w systemie Edukacja przez Ruch.
Adresat:
Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego oraz zainteresowane osoby
Treści: Istota metod aktywizujących. Techniki systemu Edukacja przez Ruch. Znaczenie rytmu i ruchu w aktywizacji matematycznej dzieci.

Prowadzący:specjalista zewnętrzny

Kierownik formy: Wiesława Waloszek,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji: 13-14. 04.2015 r.
Liczba godzin: 14

Odpłatność:200 zł