modn banner

Rejestracja na szkolenia MODN
Sklep internetowy MODN

120. Temat: Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do nauki pisania.

 

Adresat: Nauczyciele przedszkoli i inni zainteresowani nauczyciele

Treści: Poznanie praktycznych ćwiczeń rozwijających sprawność grafomotoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową,

wskazówki do pracy z dzieckiem leworęcznym.

 

Prowadzący: Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: listopad 2013 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność: 50 zł

 

121. Temat: Pedagogiczne uwarunkowania dobrej zabawy.

 

Adresat: Nauczyciele przedszkoli oraz osoby zainteresowane

Treści: Uczestnik dowie się, jak kierować swobodną zabawą dzieci, by bawiła i uczyła jednocześnie – przekazanie propozycji konkretnych zabaw.

 

Prowadzący: Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: grudzień 2013 r.

Liczba godzin: 5

Bezpłatne dla uczestników objętych doradztwem metodycznym MODN, dla pozostałych osób wg tabeli odpłatności.

 

122. Temat: Rozplątywanie języka – uczymy dziecko poprawnie mówić.

Adresat: Nauczyciele przedszkoli oraz osoby zainteresowane

Treści: Usystematyzowanie wiedzy na temat etapów rozwoju mowy oraz poznanie ćwiczeń rozwijających sprawności językowe.

 

Prowadzący: Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: styczeń 2014 r.

Liczba godzin: 6

Odpłatność: 60 zł

 

123. Temat: Znaczenie świadomości fonologicznej w początkowej nauce czytania i pisania.

 

Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz osoby zainteresowane

Treści: Uczestnik pozyska wiedzę na temat znaczenia świadomości fonologicznej w początkowej nauce czytania i pisania oraz pozna ćwiczenia kształtujące tę świadomość u dzieci.

 

Prowadzący: Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: luty 2014 r.

Liczba godzin: 10

Bezpłatne dla uczestników objętych doradztwem metodycznym MODN, dla pozostałych osób wg tabeli odpłatności.

 

124. Temat: Pomyślny start dziecka w szkole – diagnoza.

 

Adresat: Nauczyciele przedszkoli oraz inni zainteresowani nauczyciele

Treści: Wskaźniki dojrzałości szkolnej, praktyczna wiedza oraz metody i narzędzia do przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej.

 

Prowadzący: Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: marzec 2014 r.

Liczba godzin: 6

Odpłatność: 60 zł

 

125. Temat: Jak rozpoznawać i kształtować uzdolnienia u dzieci?

 

Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz osoby zainteresowane

Treści: Uczestnik pozna techniki rozpoznawania uzdolnień oraz sposoby i metody kształtowania uzdolnień u dzieci.

Prowadzący: Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: marzec 2014 r.

Liczba godzin: 6

Odpłatność: 60 zł

 

126. Temat: Arteterapia w pracy z dzieckiem.

 

Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz inni zainteresowani nauczyciele

Treści: Znaczenie arteterapii w pracy z dziećmi. Przykładowe scenariusze konkretnych zajęć do wykorzystania w pracy w szkole i przedszkolu.

 

Prowadzący: Jolanta Hęciak-Morzyk

Kierownik formy: Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: kwiecień 2014 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność: 50 zł

 

127. Temat: Jak radzić sobie z agresją u dzieci? Komunikacja w sytuacji konfliktu.

 

Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz inni zainteresowani nauczyciele

Treści: Pozyskanie usystematyzowanej wiedzy na temat przyczyn agresji. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacji trudnej, zarówno dla dziecka, jak i nauczyciela – gry i zabawy zapobiegające agresji.

 

Prowadzący: Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: maj 2014 r.

Liczba godzin: 6

Odpłatność: 60 zł

 

128. Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w nauczaniu języka angielskiego/języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Adresat: Nauczyciele języka angielskiego/języków obcych edukacji wczesnoszkolnej i wszyscy zainteresowani

Treści: Prezentacja stron i aplikacji internetowych przydatnych w edukacji wczesnoszkolnej, klasach IV-VI szkoły podstawowej: gry, zabawy, piosenki, rymowanki, komiksy, animacje, książeczki, itd.

 

Prowadzący: Alicja Wujec Kaczmarek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: październik 2013 r.

Liczba godzin: 4

Bezpłatne dla uczestników objętych doradztwem metodycznym MODN, dla pozostałych osób wg tabeli odpłatności.

 

129. Temat: Pisze się, pisze – co nowego w literaturze dla dzieci?

 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Współczesne tendencje w wartościowaniu literatury dla dzieci, wybitni twórcy współczesnej literatury dla dzieci i przykłady ich twórczości. Nowe pomysły pracy i zabawy z literaturą (m.in. aktywne słuchanie, czytanie wrażeniowe).

Prowadzący: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: listopad 2013 r. 

Liczba godzin: 4

Odpłatność: 40 zł

 

130. Temat: Praca z uczniem uzdolnionym.

 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Rozpoznawanie zdolności, opracowanieprogramu pracy z uczniem zdolnym, formy i metody pracy do wykorzystania w realizacji zajęć z różnych edukacji.

Prowadzący: specjaliści MPP-P i MODN

Kierownik: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: październik 2013 r.

Liczba godzin: 8

Odpłatność: 80 zł

 

131. Temat: Stare i nowe strategie pracy z tekstem.

 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Strategie pracy z tekstem literackim i popularno-naukowym, w tym: etapy pracy z tekstem, strategia zadaniowa, metoda czynnościowa, zastosowanie metody przekładu intersemiotycznego w pracy z tekstem poetyckim.

Prowadzący: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: luty 2014 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność: 50 zł

 

132. Temat:  Baśniowo.

 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele innych etapów kształcenia

Treści: Metody pracy z dziećmi z wykorzystaniem baśni i metafory. Jak tworzyć ciągi narracyjne? Propozycje zabaw z baśnią, muzyka z baśni, baśń w muzyce.

 

Prowadzący: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: luty 2014 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność: 50 zł

 

133. Temat: Baśnie śląskiego wiatru.

 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Przykłady wykorzystania baśni i podań regionalnych w edukacji.

 

Prowadzący: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: luty 2014 r.

Liczba godzin: 4

Odpłatność: 40 zł

 

134. Temat:  Metody i techniki aktywizujące.

 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele innych etapów kształcenia

Treści: Nowe i staremetody i techniki aktywizujące:

       I moduł: Integrujemy się – efektywna komunikacja i integracja.

       II moduł: Rozwijamy myślenie twórcze.

       III moduł: Uwaga grupa: Podejmujemy decyzję.

 

Prowadzący: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji:  styczeń/luty 2014 r.

Liczba godzin: 3 moduły x 4 h

Odpłatność: moduł I i II: 40 zł, moduł III bezpłatny dla uczestników modułów I i II.

 

135. Temat: Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce pisania?

 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – nauczyciele z krótkim stażem pracy pedagogicznej, zainteresowani nauczyciele

Treści: Ćwiczenia pomocne w rozwijaniu umiejętności grafomotorycznych.

Prowadzący: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: styczeń 2014 r.

Liczba godzin: 4

Bezpłatne dla uczestników objętych doradztwem metodycznym MODN, dla pozostałych osób wg tabeli odpłatności.

 

136. Temat: Nazywamy piktogramy – edycja druga.

 

Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych

Treści: Wspomaganie realizacji podstawy programowej I etapu kształcenia, przykłady wykorzystania piktogramów w edukacji (m.in. polonistycznej, plastycznej, regionalnej, wychowania fizycznego i zdrowotnej, matematycznej, j. obcego), możliwości zastosowania metody L. Szternberga w początkowej nauce czytania.

 

Prowadzący: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: październik 2013 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność: 60 zł

 

137. Temat: Jagi-jagi – zabawy etniczne dla dzieci.

 

Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych

Treści: Możliwości wykorzystania zasobów kultury grup etnicznych na zajęciach edukacyjnych (muzyka, tańce, opowiadania, zabawy dziecięce, rekwizyty i ozdoby).

 

Prowadzący: Magdalena Sokołowska, Jolanta Pytlik i zaproszeni artyści

Kierownik formy: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: luty 2014 r.

Liczba godzin: 10

Odpłatność: 150 zł (w tym materiały warsztatowe i edukacyjne)

 

138. Temat: Mandale w edukacji – edycja druga.

 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, świetlic szkolnych

Treści: Wspomaganie sprawności grafomotorycznej dzieci i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wykorzystanie mandali w realizacji treści edukacji, m.in. polonistycznej, regionalnej, muzycznej, przyrodniczej i matematycznej.

 

Prowadzący: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: listopad 2013 r.

Liczba godzin: 4

Odpłatność: 40 zł

 

139. Temat: Matematyka na co dzień.

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści: Zadania matematyczne związane z życiem codziennym dziecka: matematyka w domu, w szkole, na podwórku i w parku, muzeum itp.

Prowadzący: Jolanta Pytlik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: październik 2013 r.

Liczba godzin: 3 x 4 h

Odpłatność: 80 zł za moduł

 

140. Temat: Zabawy odprężająco-uspokajające dla dzieci.

 

Adresat: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciele świetlic oraz inni zainteresowani tematem

Treści: Propozycje zabaw bez hałasu i zamieszania. Planowanie i organizacja zabaw uspokajających. Znaczenie gier i zabaw w pracy z uczniem.

 

Prowadzący: Magdalena Witkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji:  listopad 2013 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność: 50 zł

 

141. Temat: Gry i zabawy z różnych stron świata.

 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, świetlic szkolnych oraz inni zainteresowani tematem

Treści: Propozycje gier i zabawz różnych stron świata. Zwiększanie atrakcyjności zajęć poprzez zabawę.

 

Prowadzący: Magdalena Witkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji:  styczeń 2014 r.

Liczba godzin: 5

Odpłatność: 50 zł

 

142. Temat: W sprawnym ciele sprytny mózg.

 

Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz inni zainteresowani nauczyciele

Treści: Ciekawe sposoby prowadzenia zajęć ruchowych, zarówno w sali, jak i na świeżym powietrzu, np. joga w przedszkolu.

 

Prowadzący: Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji: styczeń 2014 r.

Liczba godzin: 6

Bezpłatne dla uczestników objętych doradztwem metodycznym MODN, dla pozostałych osób wg tabeli odpłatności.

 

143. Temat: Edukacja przez Ruch autorstwa Doroty Dziamskiej w pracy dydaktycznej (wybrane elementy systemu).

 

Adresat: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rewalidacji indywidualnej, logopedzi, terapeuci
Treści: Zasady tworzenia zabaw na podstawie systemu Edukacja przez Ruch. Przedstawienie  ćwiczeń o charakterze graficznym lub manipulacyjnym,  przy optymalnym ruchu całego ciała dostosowanym do możliwości dziecka. Swobodne działanie z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych, prowadzące do powstania „kart pracy”. Wykorzystanie kart pracy do przemyślanej analizy, dzięki której można zaplanować kolejne formy działania dzieci podczas zajęć.


Prowadzący: Wiktoria Wiesława Waloszek, Teresa Pokajewicz

Kierownik formy: Barbara Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Termin: listopad 2013 r.
Liczba godzin: 6
Odpłatność: 70 zł