modn banner

Rejestracja na szkolenia MODN
Sklep internetowy MODN

Previous
Next

Zaproszenie do udziału w Grantach Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy serdecznie do udziału w Grantach Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015. Wykaz grantów, informacje o organizacji i formularz zgłoszeniowy znają Państwo na http://www.modn.opole.pl/doskonalenie/granty-opolskiego-kuratora-oswiaty.html.

Aktywna edukacja

Cyfrowa szkoła? Brzmi świetnie! Trudno jednak taką stworzyć, a jeszcze trudniej w niej mądrze uczyć. Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi jakości kształcenia, jeśli nie będzie go używał odpowiednio przygotowany nauczyciel.

Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkółi nauczycieli w wiedzęi umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek Cyfryzacja wcale nie musi wymagać wielkich inwestycji, zawsze konieczna jest jednak zmiana myślenia o uczeniu się i nauczaniu. Jako zespółprogramu Aktywna edukacja staramy się pomóc w znalezieniu własnej drogi dostosowanej do indywidualnych potrzeb nauczycieli i dyrektorów. Nie tracimy z oczu również perspektywy zmiany w całej szkole - nasza podstawowa oferta. CYFROWA ŚCIEŻKA, jest przeznaczona dla kilkuosobowych zespołów z jednej placówki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem http://www.ceoorg.pl/pl/cyfrowaszkola. Szkolenia organizowane  są w ramach  projektu  "Wdrożenie  podstawy  programowej  kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach"   który jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie na jesienne konferencje MODN

Zapraszamy serdecznie na jesienne konferencje przedmiotowo-metodyczne MODN organizowane przez nasz ośrodek w Opolu i Kędzierzynie Koźlu. Szczegóły znajdą Państwo na http://www.modn.opole.pl/doskonalenie/konferencje-przedmiotowo-metodyczne.html.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Inaugurację II edycji programu WF z Klasą, która odbędzie się 5 września 2014, w godzinach 10:30 - 16:30, na Stadionie Narodowym w Warszawie.

WF z Klasą to program adresowany do nauczycieli i nauczycielek wychowania fizycznego. Działania prowadzone są przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z "Gazetą Wyborczą" i portalem Sport.pl, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wspieramy nauczycieli w opracowaniu innowacyjnych programów zajęć sportowych i pokazujemy, że mądrze prowadzony WF może być przyjemnością dla każdego. Kładziemy szczególny nacisk na zdrowy tryb życia, fair play, aktywizację uczniów mniej sprawnych oraz równe traktowanie chłopców i dziewcząt.

Czytaj więcej: Zaproszenie

Zaproszenie do przetargów

Zapraszamy do uczestniczenia w przetargach MODN http://www.modn.opole.pl/o-modn/przetargi-modn.html