modn banner

Rejestracja na szkolenia MODN
Sklep internetowy MODN

Previous
Next

Zaproszenie na szkolenie na temat autyzmu

Szanowni Państwo,
Zapraszam na szkolenie „Autyzm. Charakterystyka autyzmu. Diagnoza funkcjonalna. Metody i techniki pracy terapeutycznej. Zasady pracy edukacyjnej z uczniami z autyzmem. Początkowy okres prowadzenia pracy edukacyjno-terapeutycznej. Nawiązanie udanej interakcji z autystycznym dzieckiem” (forma nr 146).
Zajęcia poprowadzi mgr Elżbieta Sobolewska. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2014 r. (czwartek) w godzinach 15.00 – 19.30 w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, sala nr 5.
Odpłatność za szkolenie wynosi 80 zł, które proszę wpłacić na konto Millennium 09 1160 2202 0000 0002 1740 2862 z podaniem numeru formy 146 do dnia 15.12.2014r.

Zapraszam serdecznie
Beata Borecka-Sierpina
konsultant MODN w Opolu

Zaproszenie na Akademię Młodego Nauczyciela

Szanowni Państwo!

Zapraszam na kurs doskonalący Akademia Młodego Nauczyciela nr formy 8. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli stażystów i kontraktowych wszystkich specjalności i poziomów kształcenia. Kurs trwał będzie 100 godzin, a treści realizowane będą w 3 blokach: prawnym, wychowania i dydaktycznym. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 listopada 2014 r. (czwartek) w godzinach od 15.00 do 18.00 w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, w sali nr 5.  Zajęcia poprowadzi mgr Beata Borecka-Sierpina. Odpłatność za kurs w kwocie 220 zł proszę wpłacić do dnia 18.11.2014 r. na konto: Millennium 09 1160 2202 0000 0002 1740 2862 z podaniem numeru formy: 8.

Beata Borecka-Sierpina

konsultant MODN w Opolu

Cykl lekcji pokazowych z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego na cykl lekcji pokazowych z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim).Tematy: „Jesień” dnia 30.10.2014r od 9.00do12.00, „Zwiastuny zimy” dnia 4.12.2014r. od 9.00 do12.00, „Wiosna” dnia 23.04.2015r. od 9.00 do 12.00 oraz „Zwiastuny lata” dnia 21.05.2015r. od 9.00 do12.00.W trakcie zajęć wykorzystane będą: metoda porannego kręgu, stymulacja polisensoryczna, elementy muzykoterapii z elementami plastyki, metoda pedagogiki zabawy, metoda Petera Hess¢a®.

Zajęcia poprowadzą Katarzyna Dawidowska-Musiał, Halina Warmuzek-Cybulska, Joanna Sais-Wieczorek, Agnieszka Zarek nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu. Zajęcia odbędą się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach, pl. Klasztorny 2. Proszę o zgłoszenie uczestnictwa w lekcjach na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na 7 dni przed daną lekcją (wystarczy podać: nazwisko i imię oraz miejsce pracy). Ilość miejsc ograniczona.

Beata Borecka-Sierpina, konsultant MODN w Opolu

Szkolenie pt.:"Dziecko upośledzone umysłowo w stopniu głębokim"

Szanowni Państwo,
Zapraszam na szkolenie Dziecko upośledzone umysłowo w stopniu głębokim – jak prowadzić zajęcia indywidualne i pracować z grupą w zespole rewalidacyjno-wychowawczym? Jak prowadzić dokumentację? Metody pracy, techniki, konkretne ćwiczenia (forma nr 144).  Zajęcia poprowadzi mgr Alicja Wróblewska-Wypych (pedagog specjalny).
Spotkanie odbędzie się 24 października 2014 r. (piątek) w godzinach 15.00 – 19.30 w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, sala nr 5. Odpłatność za szkolenie wynosi 80 zł, które proszę wpłacić na konto Millennium 09 1160 2202 0000 0002 1740 2862 z podaniem numeru formy 144 do dnia 21.10.2014r.

Zapraszam serdecznie
Beata Borecka-Sierpina
konsultant MODN w Opolu

Szkolenia w ramach projektu “Wsparcie kompetencji na starcie”

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: „Kreatywne metody pracy z dzieckiem”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  2007-2013

Termin realizacji szkolenia : 15.10.2014 r.-05.11.2014 r.

Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl.

Projekt “Wsparcie kompetencji na starcie”

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pt.: „Praca z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Termin realizacji szkolenia : 08.10.2014 r.-05.11.2014 r.
Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl.

Zmiana terminu konferencji

Szanowni Państwo,
z przyczyn niezależnych od Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, konferencja nt. „Dziecko zdolne w opolskich przedszkolach”, która planowana była na dzień 01.10.2014 r. w Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu nie odbędzie się w wyznaczonym terminie.
Nowy termin konferencji zostanie ustalony w późniejszym czasie.

Aktywna edukacja

Cyfrowa szkoła? Brzmi świetnie! Trudno jednak taką stworzyć, a jeszcze trudniej w niej mądrze uczyć. Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi jakości kształcenia, jeśli nie będzie go używał odpowiednio przygotowany nauczyciel.

Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkółi nauczycieli w wiedzęi umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek Cyfryzacja wcale nie musi wymagać wielkich inwestycji, zawsze konieczna jest jednak zmiana myślenia o uczeniu się i nauczaniu. Jako zespółprogramu Aktywna edukacja staramy się pomóc w znalezieniu własnej drogi dostosowanej do indywidualnych potrzeb nauczycieli i dyrektorów. Nie tracimy z oczu również perspektywy zmiany w całej szkole - nasza podstawowa oferta. CYFROWA ŚCIEŻKA, jest przeznaczona dla kilkuosobowych zespołów z jednej placówki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem http://www.ceoorg.pl/pl/cyfrowaszkola. Szkolenia organizowane  są w ramach  projektu  "Wdrożenie  podstawy  programowej  kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach"   który jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do przetargów

Zapraszamy do uczestniczenia w przetargach MODN http://www.modn.opole.pl/o-modn/przetargi-modn.html